Giải tích 12 nâng cao, Chương 3 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 6: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

1. Tính thể tích của vật thể

2. Thể tích khối tròn xoay


Em có biết:

1. Ai là người phát minh ra phép tính tích phân?

2. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của Niu-tơn và Lai-bơ-nít


Luyện tập


Bài tập trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Giải tích 12 nâng cao , NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.