Giáo án Vật lý 11/Bài Dòng điện trong chất điện phân

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiết 26 - 27: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Trình bày được nội dung thuyết điện li.

- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.

- Nêu được các hiện tượng xảy ra ở điện cực của bình điện phân.

- Phát biểu được nội dung định luật Faraday, viết được biểu thức và giải thích ý nghĩa các đại lượng.

- Nêu được các ứng dụng cơ bản của hiện tượng điện phân.

2) Kỹ năng:

- Giải các bài tập có liên quan đến hiện tượng điện phân.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Chuẩn bị thí nghiệm biểu diễn cho học sinh về dẫn điện của nước tinh khiết (nước cất hoặc nước mưa), nước pha muối; về điện phân (có thể làm thí nghiệm điện phân bằng chất điện phân tuỳ ý, miễn là có thể kiếm được. Chẳng hạn lấy lõi pin làm cực điện, lấy nước muối làm chất điện phân. Dùng giấy để phát hiện xút catôt, nhận xét mùi clo bốc ra ở anôt…)

- Chuẩn bị một bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học để tiện dùng khi làm bài tập.

Học sinh:

Ôn lại:

- Các kiến thức về dòng điện trong kim loại.

- Các kiến thức hóa học, cấu tạo của các axit, bazơ, muối và liên kết ion. Khái niệm về hóa trị.

Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân

I. Thuyết điện li.

II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân.

III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực, hiện tượng dương cực tan.

IV. Các định luật Faraday.

Định luật 1: - Nội dung:

- Biểu thức:

Định luật 2: - Nội dung:

- Biểu thức:

V. Ứng dụng của hiện tượng điện phân.

1. Luyện nhôm

2. Mạ điện.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung thuyết điện li.

- Đọc SGK mục I.1, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Trình bày các nội dung cơ bản của thuyết điện li?

- Tiến hành thí nghiệm về một vài chất điện phân.

Hoạt động 3: Tìm hiểu bản chất dòng điện trong chất điện phân.

- Nghiên cứu SGK mục II, trả lời các câu hỏi

- Trả lời C1.

- Nêu câu hỏi: Hãy mô tả hiện tượng xảy ra khi dòng điện đi qua dung dịch điện phân? Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân?

- Nêu câu hỏi C1.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về các hiện tượng xảy ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan.

- Trả lời các câu hỏi.

- Quan sát thí nghiệm, phát hiện hiện tượng, trả lời câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Hiện tượng dương cực tan là gì?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

- Tiến hành thí nghiệm về hiện tượng xảy ra ở điện cực của bình điện phân. Nêu câu hỏi: Về mặt điện thì các điện cực xảy ra các hiện tượng gì?

TIẾT 2

Hoạt động 5: Tìm hiểu các nội dung định luật Faraday.

- Đọc SGK mục IV trả lời các câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi C2.

- Nêu câu hỏi: Phát biểu nội dung định luật 1 định luật 2 Faraday và viết biểu thứ?

- Nêu câu hỏi C2.

Hoạt động 6: Tìm hiểu các ứng dụng của hiện tượng điện phân.

- Đọc SGK mục V, trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Nêu các ứng dụng cơ bản của hiện tượng điện phân?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

Hoạt động 7: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 8: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập làm thêm

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Rút kinh nghiệm[sửa]

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.