Giáo án Vật lý 11/Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 21: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Nêu được khái niệm chung của từ trường.

- Vẽ được hình dạng các đường sức sinh bởi dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng khác nhau.

- Nêu được cong thức tính cảm ứng từ trong các trường hợp đặc biệt.

2) Kỹ năng:

- Xác định vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm do dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

- Giải các bài tập có liên quan.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

Chuẩn bị các thí nghiệm về từ phổ và kim nam châm nhỏ để định hướng của cảm ứng từ.

Học sinh:

Ôn lại bài 19.20; đặc biệt chú ý đến quan hệ giữa chiều dòng điện và chiều cảm ứng từ (chiều đường sức từ)

Bài 21 Từ trường dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

I. Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

II. Dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.

III. Dòng điện chạy trong ống dây hình trụ.

IV. Từ trường của nhiều dòng điện.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu các đặc điểm chung của từ trường.

- Đọc SGK mục I.1 trả lời câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn sinh ra phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Gợi ý HS trả lời.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

- Quan sát thí nghiệm. Trả lời câu hỏi.

- Trả lời C1.

- Đọc SGK mục I, trả lời câu hỏi.

- Tiến hành thí nghiệm và nêu câu hỏi: Nêu đặc điểm đường sức từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

- Nêu câu hỏi C1.

- Nêu câu hỏi: Hãy nêu biểu thức xác định cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I một khoảng r trong chân không?

Hoạt động 4: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong khung dây tròn..

- Quan sát thí nghiệm.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Làm thí nghiệm hướng dẫn HS quan sát. Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm sức từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn hình tròn?

- Xác nhân kiến thức.

Hoạt động 5: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây.

- Quan sát thí nghiệm.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Làm thí nghiệm hướng dẫn HS quan sát. Nêu câu hỏi: Hãy nêu đặc điểm sức sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây? Viết biểu thức tính cảm ứng từ tại các điểm trong lòng ống dây?

- Xác nhân kiến thức.

Hoạt động 6: Tìm hiểu cảm ứng từ sinh bởi nhiều dòng điện.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Hãy nêu cách xác định cảm ứng từ tại mỗi điểm sinh bởi nhiều nguồn khác nhau?

- Xác nhân kiến thức.

Hoạt động 7: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK.

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 8: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.