Giáo án Vật lý 11/Bài Dòng điện trong chất bán dẫn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiết 32 - 33: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Lấy được ví dụ về bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n, bán dẫn p.

- Nêu được các đặc điểm về điện của các loại bán dẫn.

- Nêu được dặc điểm của lớp tiếp xúc p-n.

- Nêu được cấu tạo và hoạt động của điôt bán dẫn và tranzito.

2) Kỹ năng:

- Nhận ra được điôt bán dẫn và tranzito trên các bản mạch điện tử.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Chuẩn bị hình 17.1 và bảng 17.1 (SGK) ra giấy to.

- Chuẩn bị một số linh kiện bán dẫn thường dùng như điôt bán dẫn, tranzito, LED,... Nếu có linh kiện hỏng thì bóc vỏ để chỉ dẫn cho học sinh xem miếng bán dẫn ở trong linh kiện ấy.

Học sinh:

Ôn tập các kiến thức quan trọng chính:

- Thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại.

- Vài thông số quan trọng của kim loại:

p\sim (1\div 10).10^{{-8}}\Omega .m;a=(3\div 7).10^{{-3}}K^{{-1}};n\approx 10^{{28}}m^{{-3}}

Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn

I. Chất bán dẫn và tính chất.

1. ...

2. ...

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p.

1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p...

2. Electron và lỗ trống...

3. Tạp chất cho và tạp chất nhận...

III. Lớp chuyển tiếp.

1. Lớp nghèo...

2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo...

3. Hiện tượng phun hạt tải ...

IV. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.

V. Tranzito lưỡng cực n-p-n. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.

1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p...

2. Electron và lỗ trống...

3. Tạp chất cho và tạp chất nhận...

VI. Mạch khuếch đại và dòng tranzito.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu về chất bán dẫn và tính chất của nó.

- Đọc SGK mục I, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Trả lời C1; C2.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Lấy ví dụ về bán dẫn? Nêu đặc điểm về điện của bán dẫn?

- Nêu câu hỏi C1, C2.

- Gợi ý trả lời khẳng định các ý cơ bản của mục

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hạt tải điện trong các loại bán dẫn.

- Trả lời câu hỏi.

- Trả lời C2.

- Trả lời C3

- Nêu câu hỏi: Bán dẫn loại p bán dẫn loại n là gì? Nêu đặc điểm về hạt tải điện ở bán dẫn tinh khiết, bán dẫn loại p, bán dẫn loại n?

- Hướng dẫn học sinh trả lời từng ý.

- Nêu câu hỏi C3

- Khẳng định kiến thức cơ bản của mục II.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về lớp chuyển tiếp p-n.

- Trả lời câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Lớp tiếp xúc p-n là gì? Lớp nghèo là gì? Đặc điểm của dong điện chạy qua lớp nghèo?

- Hướng dẫn học sinh trả lời từng ý

TIẾT 2

Hoạt động 5: Tìm hiểu về điôt bán dẫn và cách chỉnh lưu dòng điện bằng điôt bán dẫn.

- Trả lời câu hỏi.

- Quan sát mô phỏng làm theo hướng dẫn.

- Nêu câu hỏi: Điốt bán dẫn có cấu tạo như thế nào? Nêu cách mắc mạch để chỉnh lưu một dòng điện qua một dụng cụ điện?

- Hướng dẫn học sinh trả lời từng ý

Hoạt động 6: Tìm hiểu về tranzito lưỡng cực n-p-n.

- Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Trả lời C5.

- Trả lời câu hỏi

- Nêu câu hỏi: Tranzito lưỡng cực có cấu tạo và hoạt động như thế nào?

- Hướng dẫn học sinh trả lời từng ý .

- Nêu câu hỏi C5.

- Nêu câu hỏi: Trong sơ đồ mạch khuếch đại dùng tranzito n-p-n, tín hiệu cần khuếch đại cần đưa vào ở cực nào và lấy ra ở cực nào?

Hoạt động 7: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 8: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập trong phiếu PC5.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Rút kinh nghiệm[sửa]

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.