Giáo án Vật lý 11/Bài Thấu kính mỏng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 29 THẤU KÍNH MỎNG

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Nêu được khái niệm cơ bản về thấu kính (Thấu kính; thấu kính hội tụ; thấu kính phân kì; trục chính; quang tâm, trục phụ; tiêu điểm chính; tiêu điểm phụ; tiêu diện; tiêu cự; độ tụ).

- Nêu đặc điểm của ảnh khi biết vị trí của vật.

- Nêu được mối quan hệ giữa vị trí vật; vị trí ảnh với tiêu cự của thấu kính. Cách tính độ phóng đại qua kính.

2) Kỹ năng:

- Vẽ ảnh của vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính.

- Giải các bài tập về thấu kính.

- Nhận ra được thấu kính ở các dụng cụ thiết bị có ứng dụng cụ nó.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Sử dụng các loại thấu kính hay mô hình (loại lớn bằng nhựa) để giới thiệu với học sinh.

- Nêu có điều kiện dạy tại phòng bộ môn thì chuẩn bị sẵn các băng quang học làm thí nghiệm tạo ảnh với thấu kính.

- Các sơ đồ, tranh ảnh về đường truyền tia sáng qua thấu kính và một số quang cụ có thấu kính (máy ảnh, kính hiển vi…)

Học sinh:

- Ôn lại kiến thức về thấu kính đã học ở lớp 9.

- Ôn lại lại các kết quả đã học ở những bài trước về:

+ Khúc xạ ánh sáng

+ Lăng kính

Bài 29 Thấu kính mỏng

I. Thấu kính. Phân loại thấu kính.

II. Khảo sát thấu kính hội tụ.

1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện…

2. Tiêu cự. Độ tụ…

III. Khảo sát thấu kính phân kì.

IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính.

1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học…

2. Cách dựng dựng ảnh tạo bởi thấu kính…

3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính…

V. Các công thức về thấu kính.

1. Công thức vị trí ảnh…

2. Công thức số phóng đại…

VI. Công dụng của thấu kính.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu về thấu kính mỏng.

- Đọc SGK mục I, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Trả lời C1.

- Nêu câu hỏi: Thấu kính là gì? Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì là gì?

- Nêu câu hỏi C1.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về các khái niệm quang học của thấu kính hội tụ.

- Trả lời câu hỏi.

- Trả lời C2.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Quang tâm thấu kính là gì? Đặc điểm của đường truyền ánh sáng qua quang tâm thấu kính? Trục chính, trục phụ của thấu kính là gì? Tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ của thấu kính là? Tiêu diện của thấu kính là gì?

- Nêu câu hỏi C2.

- Nêu câu hỏi: Tiêu cự thấu kính là gì? Độ tụ thấu kính là gì?

Hoạt động 4: Tìm hiểu về các khái niệm quang học của thấu kính phân kì.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C3.

- Nêu câu hỏi: Nêu những khái niệm cơ bản của thấu kính phân kì?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

- Nêu câu hỏi C3.

Hoạt động 5: Tìm hiểu về sự tạo ảnh bởi thấu kính.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C4.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Nêu khái niệm về ảnh, ảnh thật, ảnh ảo qua dụng cụ? Nêu khái niệm về vật, vật thật, vật ảo?

- Nêu câu hỏi C4.

- Nêu câu hỏi: Trình bày cách dựng ảnh ảo tạo bởi thấu kính?

Hoạt động 6: Tìm hiểu quan hệ vị trí ảnh, vị trí vật và độ lớn ảnh và vật.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C5.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Xác định công thức quan hệ giữa vị trí vật, vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính? Xác định công thức tính độ phóng đại ảnh?

- Nêu câu hỏi C5.

- Nhận xét, đánh giá tổng kết kiến thức.

Hoạt động 7: Tìm hiểu về thiết bị có ứng dụng của thấu kính.

- Trả lời các câu hỏi.

- Quan sát và phát hiện thấu kính trong các ứng dụng.

- Nêu câu hỏi: Nêu các ứng dụng của thấu kính?

- Giới thiệu một số thiết bị có ứng dụng của thấu kính.

Hoạt động 8: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 9: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập trong phiếu PC5.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.