Giáo án Vật lý 11/Bài Dòng điện trong chất khí

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tiết 29 - 30: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất khí.

- Nêu được nguyên nhân chất khí dẫn điện.

- Nêu được cách tạo ra hạt tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực.

- Trả lời được câu hỏi tia lửa điện là gì. Điều kiện tạo ra tia lửa điện và ứng dụng.

- Trả lời được câu hỏi hồ quang điện là gì. Điều kiện tạo ra hồ quang điện và ứng dụng.

2) Kỹ năng:

- Nhận ra được hiện tượng phóng điện trong chất khí.

- Phân biệt được tia lửa điện và hồ quang điện.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Nếu có bộ thí nghiệm về phóng điện trong chất khí ở các áp suất khác nhau thì chuẩn bị làm thí nghiệm biểu diễn trên lớp.

- Nếu có máy phát tĩnh điện có thể làm thí nghiệm biểu diễn sự khác nhau của độ dài khoảng cách đánh tia điện theo hình dạng của cực.

Học sinh:

- Ôn lại khái niệm dòng điện trong các môi trường, là dòng các hạt tích điện chuyển động có hướng.

DỰ KIẾN NỘI DUNG GHI BẢNG

Bài 15 Dòng điện trong chất khí

I. Chất khí là môi trường cách điện.

II. Dẫn điện của chất khí trong điêu kiện thường.

III. Bản chất dòng điện trong chất khí.

1. Sự ion hóa khí và tác nhân ion hóa…

2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí…

3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong môi trường chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực.

IV. Quá trình dẫn điện trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

V. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện.

1. Định nghĩa…

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện…

3. Ứng dụng…

VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện.

1. Định nghĩa…

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện…

3. Ứng dụng…

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao chất khí là môi trường cách điện.

- Đọc SGK mục I, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi C1.

- Nêu câu hỏi: Vì sao chất khí là môi trường cách điện?

- Gợi ý trả lời .

- Nêu câu hỏi C1.

Hoạt động 3: Tìm hiểu cách thức để chất khí dẫn điện ở điều kiện thường.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C2

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Các tác nhân tác dụng lên chất khí gây ra hiện tượng gì?

- Nêu câu hỏi C2.

- Đánh giá ý kiến học sinh.

Hoạt động 4: Tìm hiểu bản chất dòng điện trong chất khí.

- Trả lời các câu hỏi.

- Thảo luận nhóm trả lời các ý của câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Bản chất dòng điện trong chất khí là gì? Quá trình dẫn điện không tự lực là gì? Hiện tượng nhân hạt tải điện là gì? Giải thích hiện tượng đó?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

TIẾT 2

Hoạt động 5: Tìm hiểu quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí.

- Đọc SGK mục IV, trả lời các câu hỏi.

- (Quan sát mô phỏng), trả lời các ý

- Nêu câu hỏi: Quá trình dẫn điện tự lực là gì? Nêu các cách chính tạo ra các hạt tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí?

- Hướng dẫn học sinh trả lời các ý.

Hoạt động 6: Tìm hiểu tia lửa điện và cách tạo ra tia lửa điện.

- Đọc SGK mục V, trả lời câu hỏi.

- Thảo luận nhóm, thống nhất điều kiện để có tia lửa điện.

- Nêu câu hỏi: Tia lửa điện là gì? Điều kiện để có tia lửa điện?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

Hoạt động 7: Tìm hiểu hồ quang điện và cách tạo ra hồ quang điện.

- Đọc SGK mục VI, trả lời câu hỏi.

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trên.

- Trả lời C5.

- Nêu câu hỏi: Hồ quang điện là gì? Điều kiện để tạo ra hồ quang điện?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

- Hỏi C5.

Hoạt động 8: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang 93 .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 9: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Rút kinh nghiệm[sửa]

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.