Giáo án Vật lý 11/Bài Mắt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 31 MẮT

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo của mắt về phương diện quang học, nêu được chức năng của từng thành phần.

- Nêu được khái niệm về sự điều tiết của mắt, điểm cực vận, điểm cực viễn, góc trông, năng suất phân li.

- Nêu được các đặc điểm của các tật quang học cơ bản của mắt và cách sửa các tật ấy bằng kính hỗ trợ.

- Trả lời được hiện tượng lưu ảnh là gì.

2) Kỹ năng:

- Nhận diện được các thành phần cấu tạo của mắt trên mô hình hoặc tranh vẽ.

- Tạo được một ứng dụng của hiện tượng lưu ảnh.

- Giải được các bài tập cơ bản về cách sữa chữa tật mắt.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Dùng mô hình cấu tạo của mắt để minh họa. Cũng cần sử dụng các sơ đồ về các tật của mắt để giải thích.

Học sinh:

- Nắm vững kiến thức về thấu kính và về sự tạo ảnh của hệ quang học,

Bài 31. Mắt

I. Cấu tạo quang học của mắt.

II. Sự điều tiết của mắt.

1. Sự điều tiết…

2. Điểm cực viễn, điểm cực vận…

III. Năng suất phân li của mắt.

IV. Các tật của mắt và cách khắc phục:

1. Mắt cận và cách khắc phục…

2. Mắt viễn và cách khắc phục…

3. Mắt lão và cách khắc phục…

V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo quang học của mắt.

- Đọc SGK mục I, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Hãy nêu cấu tạo và chức năng từng bộ phận của mắt?

Hoạt động 3: Giải thích sự điều tiết của mắt.

- Trả lời câu hỏi.


- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Sự điều tiết của mắt là gì? Thế nào là điểm cực viễn và trạng thái của mắt khi ngắm chừng ở cực cận? Khoảng cách nhìn rõ của mắt là gì?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

Hoạt động 4: Tìm hiểu năng suất phân li.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi C1.

- Nêu câu hỏi: Năng suất phân li của mắt là gì?

- Hướng dẫn học sinh trả lời.

- Nêu câu hỏi C1.

Hoạt động 5: Tìm hiểu các tật của mắt và cách khắc phục tật quang học của mắt.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi C2.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Mắt cận thị có đặc điểm gì? Nêu cách sửa tật cận thị?

- Nêu câu hỏi C2.

- Nêu câu hỏi: Mắt viễn thị có đặc điểm gì? Nêu cách sữa tật viễn thị?

- Nêu câu hỏi: Mắt lão thị có đặc điểm gì? Nêu cách sữa tật lão thị?

Hoạt động 6: Tìm hiểu về hiện tượng lưu ảnh của mắt.

- Trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Hiện tượng lưu ảnh là gì?

Hoạt động 7: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 8: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập trong phiếu PC5.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Xem thêm

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I

Chương I: Điện tích, điện trường

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.