Giáo án Vật lý 11/Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chương V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

BÀI 23 TỪ THÔNG, CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm từ thông và đơn vị của nó.

- Nêu được các kết luận về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Phát biểu và vận dụng được định luật Len-xơ.

- Nêu được khái niệm, giải thích được được hiện tượng dòng Fu-cô.

2) Kỹ năng:

- Xác định chiều dòng điện cảm ứng.

- Giải các bài tập liên quan đến từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Chuẩn bị các hình vẽ về các đường sức từ trong nhiều ví dụ khác nhau.

- Chuẩn bị các thí nghiệm về cảm ứng điện từ.

Học sinh:

- Ôn lại về đường sức từ.

- So sánh đường sức điện và đường sức từ.

Bài 23 Từ thông – Cảm ứng từ

I. Từ thông.

1. Định nghĩa…

2. Đơn vị đo từ thông…

II. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

1. Thí nghiệm…

2. Kết luận…

III. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng.

1. …

2. …

3. …

4. Trường hợp từ thông qua mạch kín biến thiên do chuyển động…

IV. Dòng điện Fu-cô.

1. Thí nghiệm1…

2. Thí nghiệm2…

3. Giải thích…

4. Tính chất và công dụng của dòng Fu-cô…

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Trả lời các câu hỏi

- Nêu câu hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt các kiến thức ở bài trước

Hoạt động 2: Tìm hiểu về từ thông.

- Đọc SGK mục I.1. 2 tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Từ thông là gì? Đơn vị của nó?

- Xác nhận kiến thức.

Hoạt động 3: Tìm hiểu hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Quan sát thí nghiệm.

- Trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C1.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Tiến hành thí nghiệm chuyển động tương đối của nam châm và ống dây tạo dòng điện cảm ứng.

- Nêu câu hỏi: Quan sát thí nghiệm, nêu ra các kết luận về hiện tượng cảm ứng điện từ?

- Nêu câu hỏi C1.

- Xác nhận kiến thức.

Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung định luật Len-xơ về chiều dòng diện cảm ứng.

- Nghiên cứu SGK mục III, nghe hướng dẫn, trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Chiều dòng điện cảm ứng được xác định như thế nào?

- Hướng dẫn học sinh đi đến câu trả lời cuối cùng.

Hoạt động 5: Tìm hiểu về dòng điện Fu-cô và ứng dụng.

- Nghiên cứu SGK mục III, nghe hướng dẫn, trả lời các câu hỏi.

- Trả lời câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Dòng Fu-cô là gì? Giải thích sự tạo thành của dòng Fu-cô và ứng dụng của nó?

- Hướng dẫn HS tìm hiểu hiện tượng.

- Nêu câu hỏi: Nêu các tính chất và ứng dụng của dòng Fu-cô?

Hoạt động 6: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 7: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập làm thêm

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.