Giáo án Vật lý 11/Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn.

- Vẽ đặc tính vôn-ampe.

- Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito.

- Xác định hệ số khuếch đại của tranzito.

2) Kỹ năng:

- Nhận ra điôt bán dẫn và tranzito.

- Sử dụng đồng hồ đa năng xác định chiều điôt.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

a) Dụng cụ: 6 bộ thí nghiệm khảo sát tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

c) Chuẩn bị phiếu:

Học sinh: Mẫu báo cáo thí nghiệm.

Bài 18 Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Phần A: Khảo đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn.

I. Mục đích thí nghiệm.

1. Khảo đặc tính chỉnh lưu của điôt.

2. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe.

II. Dụng cụ thí nghiệm.

III. Cơ sở lý thuyết.

IV. Giới thiệu dụng cụ đo.

V. Tiến hành thí nghiệm.

Phần B: Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito.

I. Mục đích thí nghiệm.

1. Khảo đặc tính khuếch đại của tranzito.

2. Xác định hệ số khuếch đại của tranzito.

II. Dụng cụ thí nghiệm.

III. Cơ sở lý thuyết.

IV. Tiến hành thí nghiệm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK mục A, thảo luận theo tổ thí nghiệm, tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

- Mắc mạch theo sơ đồ.

- Kiểm tra sơ đồ và thang đo.

- Báo cáo giáo viên hướng dẫn và tiến hành đo giá trị.

- Ghi số liệu.

- Nêu câu hỏi: Mục đích thí nghiệm của điôt bán dẫn là gì? Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? Nếu không có hai đồng hồ đa năng thì có thể thay thế bằng hai dụng cụ nào? Cần mắc mạch điện như thế nào và tiến hành thí nghiệm ra sao?

- Nhấn mạch các vấn đề cần chú ý khi tiến hành thí nghiệm.

- Kiểm tra các mạch lắp ráp.

- Theo dõi tiến hành thí nghiệm, chỉnh sửa thao tác cho học sinh khi cần.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc tính khuếch đại của tranzito.

- Nghiên cứu SGK, thảo luận theo tổ, trả lời các câu hỏi.

- Mắc mạch theo sơ đồ.

- Báo cáo giáo viên hướng dẫn và tiến hành đo giá trị.

- Ghi số liệu.

- Nêu câu hỏi: Mục đích thí nghiệm với tranzito là gì? Cần những dụng cụ gì để tiến hành thí nghiệm? Cần tiến hành thí nghiệm như thế nào và đo những đại lượng nào?

- Kiểm tra các mạch lắp ráp.

- Theo dõi tiến hành thí nghiệm, chỉnh sửa thao tác cho học sinh khi cần.

Hoạt động 3: Xử lý số liệu, báo cáo kết quả.

- Tính toán, vẽ đồ thị, nhận xét, hoàn thành báo cáo.

- Nộp báo cáo thí nghiệm.

- Hướng dẫn học sinh hoàn thành báo cáo.

Hoạt động 4: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập trong phiếu PC5.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.