Giáo án Vật lý 11/Bài Khúc xạ ánh sáng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phần II QUANG HÌNH HỌC

Chương VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

BÀI 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Phát biểu được khái niệm khúc xạ ánh sáng.

- Phát biểu được nội dung định luật khúc xạ ánh sáng.

- Nêu được khái niệm chiết suất tuyệt đối và cách tính chiết suất tỉ đối theo chiết suất tuyệt đối

- Phát biểu được nội dung về sự truyền thẳng ánh sáng.

2) Kỹ năng:

- Vẽ đường truyền tia sáng qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

- Giải các bài toán liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Nên thực hiện một thí nghiệm đơn giản về khúc xạ ánh sáng (mặc dù đây là hiện tượng rất phổ biến). Có thể dùng:

+ Chùm laze (của bút laze) cho truyền qua nước trà đựng trong hộp nhựa trong

+ Hoặc các thiết bị của hộp quang học với vòng tròn chia độ, khối nhựa bán trụ và chùm laze.

- Mở đầu bài học nên cho học sinh nhắc lại những điều đã học về sự khúc xạ ánh sáng ở lớp 9, theo đó học sinh mới nhận ra được là khi i thay đổi thì r cũng thay đổi.

Học sinh:

Ôn lại (SGK vật lí 9) nội dung liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng đã học và thức hiện được công việc giáo viên giao.
Bài 26 Khúc xạ ánh sáng

I. Khúc xạ ánh sáng.

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng…

2. Định luật khúc xạ ánh sáng…

II. Chiết suất của môi trường.

1. Chiết suất tỉ đối…

2. Chiết suất tuyệt đối…

III. Tính thuận nghịch của sự truyền thẳng ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự khúc xạ ánh sáng.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Quan sát hiện tượng, đọc SGK trả lời câu hỏi.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Quan sát thí nghiệm, ghi số liệu, dự đoán mối quan hệ i,r; trả lời câu hỏi.- Trả lời câu hỏi.

- Tiến hành thí nghiệm về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Nêu câu hỏi: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

- Nêu câu hỏi: Để tìm hiểu sự lệch của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt cần chuẩn bị những gì?

- Khảo sát cụ thể về quan hệ giữa góc khúc xạ và góc tới.

- Gợi ý học sinh trả lời.

- Nêu câu hỏi: Hãy phát biểu nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng?

Hoạt động 2: Tìm hiểu chiết suất của môi trường.

- Đọc SGK trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C1, C2, C3.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nêu câu hỏi: Chiết suất tỉ đối là gì? Chiết suất tuyệt đối là gì?

- Nêu câu hỏi C1, C2, C3.

- Tổng kết các ý kiến của học sinh.

Hoạt động 3: Tìm hiểu tính thuận nghịch của sự truyền sáng.

- Trả lời câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Hãy phát biểu về tính thuận nghịch của chiều truyền sáng? Quan hệ chiết suất tỉ đối của môi trường này với môi trường này với môi trường khác?

Hoạt động 4: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 5: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Bài tập làm thêm

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Cho các bài tập trong phiếu PC5.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.