Giáo án Vật lý 11/Bài Dòng điện trong kim loại

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ChươngIII: Dòng điện trong các môi trường

Tiết 25: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:

- Nêu được đặc điểm của kim loại về mặt điện và điện trở.

- Nêu được bản chất của dòng điện trong kim loại.

- Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức sự phụ thuộc của suất điện động vào nhiệt độ.

- Phát biểu được khái niệm cơ bản về hiện tượng siêu dẫn.

- Nêu được cấu tạo cặp nhiệt độ và nêu được sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào các yếu tố.

2) Kỹ năng:

- Giải các bài tập có liên quan đến điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ.

- Giải các bài tập suất nhiệt điện động.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên:

- Chuẩn bị thí nghiệm đã mô tả trong SGK.

- Chuẩn bị thí nghiệm về cặp nhiệt điện (có thể dùng bất kì cặp nhiệt điện nào)

Học sinh:

Ôn lại:

- Phần nói về tính dẫn điện của kim loại trong SGK lớp 9.

- Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ohm.

DỰ KIẾN NỘI DUNG GHI BẢNG

Bài 13 Dòng điện trong kim loại

I. Bản chất dòng điện trong kim loại.

Thuyết electron

1. …

2. …

3. …

4. …

II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ.

III. Điện trở kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn.

IV. Hiện tượng nhiệt điện.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tìm hiểu bản chất dòng điện trong kim loại.

Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên

- Đọc SGK mục I.1; I.2 tìm hiểu và trả lời câu hỏi .

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Phân tích hiện tượng, trả lời.

- Nêu câu hỏi: Nêu được đặc điểm về điện của kim loại? Hiện tượng xảy ra như thế nào khi đặt vào kim loại một điện trường ngoài?

- Gợi ý học sinh trả lời.

- Nêu câu hỏi: Giải thích hiện tượng điện trở ở kim loại? Giải thích hiện tượng tỏa nhiệt ở kim loại? Nêu bản chất dòng điện trong kim loại? Nêu lý do kim loại dẫn điện tốt?

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hiện tượng

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ.

- Trả lời câu hỏi.

- Nghiên cứu SGK mục II để đưa ra biểu thức cụ thể.

- Thảo luận trả lời C1.

- Nêu câu hỏi: Cho biết sự phụ thuộc của điện trở kim loại vào nhiệt độ?

- Hướng học sinh trả lời.

- Nêu câu hỏi C1.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về hiện tượng siêu dẫn.

- Đọc SGK mục III. Thảo luận, trả lời các câu hỏi.

- Trả lời C2.

- Nêu câu hỏi: Hiện tượng siêu dẫn là gì?

- Nêu câu hỏi C2.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về hiện tượng nhiệt điện.

- Đọc SGK mục IV. Thảo luận, trả lời các câu hỏi.

- Nêu câu hỏi: Nêu cấu tạo của một cặp điện nhiệt? Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Hướng dẫn trả lời ý 2.

Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố:

- Đưa ra câu trả lời đúng.

- Trả lời các câu hỏi.

- Cho học sinh thảo luận để trả lời các câu trắc nghiệm SGK trang .

- Đặt câu hỏi theo từng chủ đề của bài.

Hoạt động 6: Giao nhiệm vụ về nhà:

- Ghi bài tập và câu hỏi về nhà.

- Ghi những chuẩn bị cần thiết.

- Cho một số bài tập và câu trắc nghiệm.

- Dặn dò những chuẩn bị cho bài sau.

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 Chương trình Chuẩn

Học kỳ I[sửa]

Chương I: Điện tích, điện trường[sửa]

Tiết 1 Bài Định luật Culông
Tiết 2 Bài Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3 Bài tập Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 4+5 Bài Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6 Bài tập Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 7 Bài Công của lực điện
Tiết 8 Bài Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9 Bài Tụ điện
Tiết 10 Bài tập Tụ điện

Chương II: Dòng điện không đổi[sửa]

Tiết 11+12 Bài Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13 Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 14 Bài Điện năng. Công suất điện
Tiết 15 Bài tập Điện năng. Công suất điện
Tiết 16+17 Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18 Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 19 Bài Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20 Bài Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21 Bài tập Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 22+23 Bài Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24 Bài Kiểm tra

Chương III: Dòng điện trong các môi trường[sửa]

Tiết 25 Bài Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27 Bài Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28 Bài tập Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 29+30 Bài Dòng điện trong chất khí
Tiết 31 Bài Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33 Bài Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34 Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 35 Bài Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II[sửa]

Tiết 36+37 Bài Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Chương IV: Từ trường[sửa]

Tiết 38 Bài Từ trường
Tiết 39 Bài Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 40 Bài tập Lực từ. Cảm ứng từ
Tiết 41 Bài Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42 Bài Lực Lorenxơ
Tiết 43 Bài tập Lực Lorenxơ

Chương V: Cảm ứng điện từ[sửa]

Tiết 44+45 Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46 Bài tập Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 47 Bài Suất điện động cảm ứng
Tiết 48 Bài Tự cảm
Tiết 49 Bài tập Tự cảm
Tiết 50 Bài Kiểm tra 1 tiết Cảm ứng điện từ

Chương VI: Khúc xạ ánh sáng[sửa]

Tiết 51 Bài Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52 Bài tập Khúc xạ ánh sáng
Tiết 53 Bài Phản xạ toàn phần
Tiết 54 Bài tập Phản xạ toàn phần

Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học[sửa]

Tiết 55 Bài Lăng kính
Tiết 56 Bài tập Lăng kính
Tiết 57+58 Bài Thấu kính mỏng
Tiết 59 Bài tập Thấu kính mỏng
Tiết 60 Bài Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61 Bài Mắt
Tiết 62 Bài tập Mắt
Tiết 63 Bài Kính lúp
Tiết 64 Bài tập Kính lúp
Tiết 65 Bài Kính hiển vi
Tiết 66 Bài Kính thiên văn
Tiết 67 Bài tập Kính thiên văn
Tiết 68+68 Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70 Bài Kiểm tra học kỳ II


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.