Hóa học 8 - Bài 1, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 1: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC

I. HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Thí nghiệm là gì?

2. Quan sát

3. Nhận xét

II. HÓA HỌC CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA?

1. Trả lời câu hỏi

2. Nhận xét

3. Kết luận

III. CÁC EM CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ HỌC TỐT MÔN HÓA HỌC?

1. Khi học tập môn Hóa học các em cần chú ý thực hiện các hoạt dộng sau:

2. Phương pháp học tập môn Hóa học như thế nào là tốt?

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.