Hóa học 8 - Chương 5 Bài 33, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ

I. ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO

1. Trong phòng thí nghiệm

2. Trong công nghiệp

II. PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ?

1. Trả lời câu hỏi

2. Nhận xét

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.

HÓA HỌC 8


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.