Luận giải các sao

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH[sửa]

Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu

 1. Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi
 2. Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương
 3. Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ
 4. Quý tinh: quan lộc, Thái Dương
 5. Phú tinh: của cải, Thái Âm
 6. Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát
 7. Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ
 8. Đào hoa tinh: Liêm Trinh
 9. Ám tinh: cản trở, Cự Môn
 10. Hung tinh:
dâm tinh, Tham Lang
hao tinh, Phá Quân
tù tinh, Liêm Trinh

LUẬN GIẢI CÁC PHỤ TINH[sửa]

Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu

Các sao tốt[sửa]

 1. Quý tinh: Lộc Tồn - Ân Quang - Thiên Khôi - Hóa Lộc - Thiên Quý - Thiên Việt - Long Trì - Tấu Thư - Phượng Các - Thiên Mã
 2. Phú tinh: Lộc Tồn - Hóa Lộc
 3. Quyền tinh: Hóa Quyền - Quốc Ấn - Quan Đới - Tướng Quân - Phong Cáo -Đường Phù
 4. Phúc tinh: Ân Quang - Hóa Khoa - Thiên Hỷ - Thiên Quý - Thiên Giải - Thiếu Dương - Thiên Quan - Địa Giải - Thiếu Âm - Thiên Phúc - Giải Thần - Hỷ Thần - Thiên Thọ - Thiên Đức - Bác Sỹ - Tràng Sinh - Nguyệt Đức - Đẩu Quân - Đế Vượng - Long Đức - Thiên Y - Thanh Long - Phúc Đức - Thiên Trù
 5. Văn tinh: Thiên Khôi - Văn Xương - Phong Cáo - Thiên Việt - Văn Khúc - Quốc Ấn - Hóa Khoa - Lưu niên văn tinh - Thai Phụ
 6. Đài các tinh: Tam Thai - Bát Tọa - Lâm Quan - Hoa Cái - Đường Phù
 7. Đào hoa tinh: Đào Hoa - Hồng Loan

Các sao xấu[sửa]

 1. Sát tinh: Địa Kiếp - Thiên Không - Hỏa Tinh - Địa Không - Kiếp Sát - Linh Tinh - Kình Dương - Đà La
 2. Bại tinh: Đại Hao - Thiên Khốc - Suy - Tiểu Hao - Thiên Hư - Bệnh - Tang Môn - Lưu Hà - Tử - Bạch Hổ - Phá Toái - Mộ - Thiên La - Tử Phù - Tuyệt - Địa Võng - Bệnh Phù - Thiên Thương - Thiên Sứ - Quan Phù - Tuế Phá
 3. Ám tinh: Hóa Kỵ - Thiên Riêu - Thiên Thương - Phục Binh - Thiên Sứ - Quan Phù - Cô Thần - Quả Tú - Quan Phủ
 4. Dâm tinh: Thiên Riêu - Hoa Cái - Mộ - Mộc Dục - Thai
 5. Hình tinh: Thiên Hình - Quan Phù - Thái Tuế

Các sao không tốt, không xấu[sửa]

- Tả Phù - Dưỡng - Triệt - Hữu Bật - Tuần

Liên kết đến đây