SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

Nuvola apps important.png I. CƠ CHẾ PHIÊN MÃ

1. Khái niệm

2. Diễn biến của cơ chế phiên mã


Gnome-help.png II. CƠ CHẾ DỊCH MÃ

1. Khái niệm

2. Diễn biến của cơ chế dịch mã

a) Hoạt hóa axit amin

b) Dịch mã và hình thành chuỗi pôlipeptit

3. Pôliribôxôm

4. Mối liên hệ ADN - mARN - prôtêin - tính trạng

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.