SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 27, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

BÀI 27: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

Nuvola apps important.png I. NHỮNG KHÓ KHĂN, THUẬN LỢI TRONG NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

Gnome-help.png II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ

2. Phương pháp nghiên cứu đồng sinh

3. Phương pháp nghiên cứu tế bào học

4. Các phương pháp nghiên cứu khác

Liên kết đến đây