SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 7, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 7: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

Nuvola apps important.png I. LỆCH BỘI

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh

3. Hậu quả và vai trò


Gnome-help.png II. ĐA BỘI

1. Khái niệm

2. Phân loại đa bội

3. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh

4. Hậu quả và vai trò

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.