SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 16: DI TRUYỀN NGOÀI NHIỄM SẮC THỂ

Nuvola apps important.png I. DI TRUYỀN THEO DÒNG MẸ

Gnome-help.png II. SỰ DI TRUYỀN CỦA CÁC GEN TRONG TI THỂ VÀ LỤC LẠP

1. Sự di truyền ti thể

2. Sự di truyền lục lạp


Nuvola apps package edutainment.png III. ĐẶC ĐIỂM CỦA DI TRUYỀN NGOÀI NST

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.