SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 23: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TIẾP THEO)

Nuvola apps important.png III. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN

1. Khái niệm về tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

a) Xử lý mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến

b) Chọn lọ các thể đột biến có kiểu hình mong muốn

2. Một số thành tựu tạo giống bằng gây đột biến ở Việt Nam

a) Gây đột biến bằng tác nhân vật lý

b) Gây đột biến bằng tác nhân hóa học

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.