SGK Sinh học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
BÀI 14: DI TRUYỀN LIÊN KẾT

Nuvola apps important.png I. DI TRUYỀN LIÊN KẾT HOÀN TOÀN

Gnome-help.png II. DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN TOÀN

1. Thí nghiệm của Moocgan

2. Cơ sở tế bào học của hoán vị gen


Nuvola apps package edutainment.png III. BẢN ĐỒ DI TRUYỀN

Nuvola apps korganizer.png IV. Ý NGHĨA CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.