Hóa học 12 nâng cao - Chương 9 Bài 57, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 57: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

I. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

1. Vai trò của lương thực, thực phẩm đối với đời sống của con người

2. Vấn đề lương thực, thực phẩm đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là gì?


3. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân loại như thế nào?

II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MAY MẶC

1. Vai trò của may mặc đối với đời sống của con người

2. Vấn đề may mặc đang đặt ra cho nhân loại hiện nay

3. Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề may mặc của nhân loại như thế nào?

III. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI

1. Dược phẩm

Về thuốc chữa bệnh

Về thuốc bổ dưỡng cơ thể

2. Chất gây nghiện, chất ma túy và cách phòng chống ma túy
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.