Giáo trình Phạn văn I/Từ vị

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Phạn văn I - Liên tự - Phái sinh từ - Thân phụ âm bất quy tắc - Số từ - Từ vị - Bảng tra thời thái và hình thức của động từ theo tiếp vĩ âm - Bảng tra gốc động từ theo thân

 

Ngữ pháp: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

 

Bài tập: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40


Đầu trang -

Lưu ý: Từ vị này chỉ bao gồm các từ được dùng trong Giáo trình Phạn văn I với nghĩa hẹp.

 • अंश (m.) || aṃśa || một phần, thành phần
 • अकीर्ति (f.) || akīrti || không vinh dự, nhục nhã
 • अक्ष (m.) || akṣa || 1. khối vuông, lập phương thể; 2. Tên của một loài yêu ma, con của Rāvaṇa
 • अखिल || akhila || tất cả
 • अगस्त्य (m.) || agastya || tên riêng của một Ṛṣi
 • अग्नि (m.) || agni || lửa
 • अग्रतः || agrataḥ || trước (postp. đi với genitive)
 • अग्रे || agre || trước (postp. đi với genitive)
 • अङ्कुष्ठ (m.) || aṅkuṣṭha || ngón chân cái
 • अङ्ग (n.) || aṅga || thân phần
 • अङ्गद (m.) || aṅgada || tên của con trai của khỉ वालिन्
 • अङ्गुलीय (n.) || aṅgulīya || nhẫn đeo ngón tay
 • अङ्गुलीयक (n.) || aṅgulīyaka || nhẫn đeo ngón tay
 • अङ्गुष्ठ (m.) || aṅguṣṭha || ngón tay cái
 • अचिरेण || acireṇa || mau, không lâu sau
 • अज (m.) || aja || bất sinh, không có sinh ra. Biệt danh của Brahman; con dê đực
 • अज्ञ (adj.) || ajña || không biết, vô minh
 • अञ्जलि (m.) || añjali || cử chỉ chắp tay lại chào (hiệp chưởng)
 • अण्ड (n.) || aṇḍa || trứng
 • अतः || ataḥ || vì vậy, do đó
 • अतः परम् || ataḥ param || và tiếp theo như thế, sau này
 • अतिक्रम (m.) || atikrama || sự trôi qua, sự lướt qua
 • अतिक्रम् (1/4) अतिक्रामति/अतिक्राम्यति || atikram, atikrāmati/ atikrāmyati || vượt khỏi, vượt qua, bước qua
 • अतिथि (m.) || atithi || khách
 • अतिबला (f.) || atibalā || chân ngôn, thần chú chống đói khát
 • अतीव || atīva || rất
 • अत्यन्तम् || atyantam || rất, cực kì
 • अत्र (adv.) || atra || ở đây
 • अत्रि (m.) || atri || tên của một Ṛṣi
 • अथ (adv.) || atha || và sau đó, kể từ lúc đó (dạng tường thuật)
 • अद्य (adv.) || adya || hôm nay
 • अद्यापि || adyāpi || vẫn còn
 • अद्रि (m.) || adri || dãy núi
 • अद्वैत (n.) || advaita || bất nhị
 • अधः || adhaḥ || bên dưới (postp. với genitive)
 • अधर्म (m.) || adharma || bất công bình, phi pháp
 • अधि-इ (2) अधीते || adhi-i, adhīte || học
 • अधिकाधिकम् || adhikādhikam || càng thêm, ngày càng hơn
 • अधिगम् (1) अधिगच्छति || adhigam, adhigacchati || học
 • अधिदेवता (f.) || adhidevatā || thiên thần hộ vệ, hộ thần
 • अधिप (m.) || adhipa || người cai trị, vua
 • अधिपति (m.) || adhipati || người đứng đầu (của một… bộ, cục, chùa)
 • अधि-वस् (1) अधिवसति || adhivas, adhivasati || sống ở/trong (đi với acc.)
 • अधुना || adhunā || bây giờ
 • अध्ययन (n.) || adhyayana || sự học
 • अध्यापन (n.) || adhyāpana || sự giảng dạy
 • अध्वन् (m.) || adhvan || con đường, chuyến đi, hành trình
 • अध्वर (m.) || adhvara || lễ cúng tế
 • अनन्तर (adj.) || anantara || kế đến
 • अनशन (n.) || anaśana || không ăn, nhịn ăn
 • अनिलात्मज (m.) || anilātmaja || tên riêng của Hanumān (अनिल thần gió + आत्म-ज sinh từ आत्म ra)
 • अनु || anu || theo, theo như, như…
 • अनु-इष् (4) अन्विष्यति || anuiṣ, anviṣyati || tìm
 • अनुग (m.) || anuga || người đi theo, hộ tống
 • अनुगम् (1) अनुगच्छति || anugam, anugacchati || đi theo, hộ tống
 • अनुगा (f.) || anugā || nữ hộ tống
 • अनुज (m.) || anuja || em trai
 • अनु-ज्ञा (9) अनु-जानीते || anujñā, anujānīte || cho phép
 • अनुज्ञा (caus. = 10) अनुज्ञापयति || anujñā, anujñāpayati || từ giã người (đi với acc.)
 • अनुदिनम् || anudinam || mỗi ngày
 • अनुधाव् (1) अनुधावति || anu-dhāv, anudhāvati || chạy theo, đuổi theo
 • अनुभू (1) अनुभवति || anubhū, anubhavati || cảm nhận, kinh nghiệm, chịu đựng
 • अनुमति (f.) || anumati || sự cho phép
 • अनुमन् (4) अनुमन्यते || anuman, anumanyate || tán thành, cho phép
 • अनुशङ्का (f.) || anuśaṅkā || sự nghi ngờ
 • अनुस्था (1) अनुतिष्ठति || anusthā, anutiṣṭhati || theo, làm theo
 • अनृत (n.) || anṛta || không thật, phi chân thật
 • अन्त (m.) || anta || cái cuối cùng, sự chấm dứt
 • अन्ततः || antataḥ || cuồi cùng, chung cuộc…
 • अन्तर (n.) || antara || cái bên trong
 • अन्तर (n.) || antara || cơ hội
 • अन्तर् || antar || trong phạm vi…, bên trong của… (postp. với genitive như punar)
 • अन्तर्-धा (3) अन्तर्-दधाति / -धत्ते || antardhā, antardadhāti/-dhatte || biến mất
 • अन्तर्वत्नी (f.) || antarvatnī || người đàn bà có thai
 • अन्तिक (n.) || antika || cận, gần
 • अन्त्य || antya || cuối
 • अन्धकार (m.) || andhakāra || tối đen
 • अन्न (n.) || anna || món ăn, thức ăn
 • अन्य || anya || kẻ khác, cái khác
 • अन्यत्र || anyatra || chỗ nào khác
 • अन्यथा || anyathā || ngoài ra, nếu không thì
 • अन्येद्युः || anyedyuḥ || hôm sau
 • अन्योन्यम् || anyonyam || tương hỗ nhau
 • अन्वेषण (m.) || anveṣaṇa || sự tìm kiếm
 • अपक्रम् (1) अपक्रमति || apakram, apakramati || đi mất, chạy trốn
 • अपगम् (1) अपगच्छति || apagam, apagacchati || đi mất, đi chỗ khác
 • अपत्य (n.) || apatya || con, hậu bối
 • अपधाव् (1) अपधावति || apadhāv, apadhāvati || chạy đi chỗ khác, chạy đi mất
 • अपनी (1) अपनयति || apanī, apanayati || lấy mất, chiếm đoạt
 • अपनुद् (6) अपनुदति || apanud, apanudati || đuổi đi
 • अपहरण (n.) || apaharaṇa || sự chiếm đoạt, lấy đi
 • अपहृ (1) अपहरति || apahṛ, apaharati || xua đuổi
 • अपि || api || cũng, thậm chí
 • अपूर्व (adj.) || apūrva || vô song, vị tằng hữu
 • अप्रज (adj.) || apraja || không con
 • अभाव (m.) || abhāva || sự thiếu thốn, không có
 • अभि-अस् (4) अभ्यस्यति || abhi-as, abhyasyati || học
 • अभि-इ (2) अभ्येति || abhi-i, abhyeti || đạt đến
 • अभिक || abhika || yêu, đam mê, dục ái
 • अभितः (với acc.) || abhitaḥ || xung quanh…
 • अभिद्रु (1) अभि-द्रवति || abhidru, abhidravati || tấn công
 • अभि-धा (3) अभि-दधाति || abhidhā, abhidadhāti || nói, nói ai đó điều gì
 • अभि-पूज् (10) अभि-पूजयति || abhipūj, abhipūjayati || chào, tôn kính
 • अभिभव (m.) || abhibhava || sự khinh miệt
 • अभिभाष् (1) अभिभाषते || abhibhāṣ, abhibhāṣate || nói, nói với ai
 • अभि-या (2) अभि-याति || abhiyā, abhiyāti || đi đến…
 • अभिलभ् (1) अभिलभते || abhilabh, abhilabhate || đạt được
 • अभि-वद् (caus. = 10) अभि-वादयति || abhivad, abhivādayati || chào hỏi
 • अभिषेक (m.) || abhiṣeka || quán đỉnh, lễ lên ngôi vua
 • अमर (adj.) || amara || bất tử
 • अमर (m.) || amara || người bất tử = trời, thiên
 • अमात्य (m.) || amātya || quan, bộ trưởng
 • अमृत (n.) || amṛta || nước bất tử, cam lộ
 • अम्भोज (n.) || ambhoja || nụ sen
 • अयोध्या (f.) || ayodhyā || tên một miền đất
 • अयोमुखी (f.) || ayomukhī || tên của một nữ la-sát (rākṣasī)
 • अरण्य (n.) || araṇya || rừng, a-lan-nhã
 • अरि (m.) || ari || kẻ thù
 • अर्चितः || arcitaḥ || ppp của अर्च् (caus. = 10) अर्चयति tôn kính
 • अर्च् (10) अर्चयति || arc, arcayati || tôn kính
 • अर्णव (m.) || arṇava || biển
 • अर्थम् (adv.) || artham || để được…, với mục đích… (là phần thứ hai của một danh từ trong một hợp từ [compound])
 • अर्थित || arthita || ppp của अर्थ् (denominative = 10) अर्थयते cầu xin (cái gì đó)
 • अर्थे || arthe || để được…(hậu trí từ đi với genitive)
 • अर्दित || ardita || bị bức bách (ppp của ऋद् [caus. = 10] अर्दयति bức bách)
 • अर्द् (10) अर्दयति || ard, ardayati || hành hạ
 • अर्ह् (1) अर्हति || arh, arhati || nên, phải, xứng đáng (đi với infinitive)
 • अलम् || alam || đủ
 • अलस (adj.) || alasa || chậm chạp, mệt mỏi
 • अलि (m.) || ali || con ong
 • अल्प (adj.) || alpa || ít, nhỏ
 • अव-आप् (5) अवाप्नोति || avāp, avāpnoti || nhận lấy
 • अवकाल (m.) || avakāla || thời gian (rỗi), cơ hội
 • अवगम् (1) अवगच्छति || avagam, avagacchati || hiểu
 • अवतॄ (1) अव-तरति || avatṝ, avatarati || bước xuống, giáng trần, hạ thế (với tư cách một người cứu độ)
 • अवपत् (1) अवपतति || avapat, avapatati || bay xuống
 • अवप्लु (1) अनुप्लवते || avaplu, avaplavate || nhảy xuống
 • अवमुच् (6) अवमुञ्चते || avamuc, avamuñcate || cởi, tháo (quần áo, nữ trang)
 • अवरुह् (1) अवरोहति || avaruh, avarohati || đi xuống, xuống ngựa
 • अवसर (m.) || avasara || thời cơ, thời gian
 • अशेषतः || aśeṣataḥ || không còn để dư lại, hoàn toàn
 • अशेषम् || aśeṣam || không có thừa
 • अशोक (m.) || aśoka || vô ưu, tên của một loại cây
 • अश्मन् (m.) || aśman || đá
 • अश्व (m.) || aśva || ngựa
 • अश्वपति (m.) || aśvapati || tên một vị vua
 • अष्ट || aṣṭa || số 8
 • असंभव (n.) || asaṃbhava || sự bất khả, không thể
 • असंशयम् || asaṃśayam || không còn nghi ngờ…
 • असत्य (n.) || asatya || sự giả dối, không thật thà
 • असमर्थ || asamartha || không thể, thiếu khả năng
 • असि (m.) || asi || gươm, kiếm
 • असुर (m.) || asura || a-tu-la
 • अस् (2) अस्ति || as, asti || thì, mà. là, ở
 • अस् (4) अस्यति || as, asyati || quăng, bắn
 • अस्त्र (n.) || astra || nghệ thuật bắn cung, cung, tên
 • अस्थि (n.) || asthi || xương
 • अहल्या (f.) || ahalyā || tên của vợ trí giả Gautama
 • अहो || aho || À há! Ô kìa! (interj.)
 • अहो इदानीम् || aho idānīm || bây giờ đây

Đầu trang -
 • आ-इ (2) एति || ā-i, eti || đến
 • आकर्ण् (10) आकर्णयति || ākarṇ, ākarṇayati || nghe
 • आकाश (m.) || ākāśa || không trung, hư không
 • आकृति (f.) || ākṛti || hình dạng
 • आक्रम् (1/4) आक्रामति/क्राम्यति || ākram, ākrāmati/-krāmyati || tấn công, bước đến
 • आक्षेप (m.) || ākṣepa || kháng biện, bỏ vào
 • आ-ख्या (2) आख्याति || ākhyā, ākhyāti || kể truyện
 • आगमन (n.) || āgamana || sự đến
 • आगमन (n.) || āgamana || sự đến, hội tụ
 • आगम् (1) अगच्छति || ā-gam, agacchati || đến
 • आचार्य (m.) || ācārya || thầy dạy đạo, đạo sư
 • आ-छद् (10) आच्छादयति || āchad, ācchādayati || che đậy, che dấu
 • आजीवन (n.) || ājīvana || kế sinh nhai, phương tiện sinh sống
 • आतप (m.) || ātapa || sự nóng bừng,
 • आतिक्रम (m.) || atikrama || sự trôi qua, sự lướt qua
 • आत्मज (m.) || ātmaja || con trai
 • आत्मजा (f.) || ātmajā || con gái
 • आत्मजेन || ātmajena || với con trai ông ấy
 • आत्मन् (m.) || ātman || ngã, tự mình, cái ta
 • आत्मयोनि (m.) || ātmayoni || tự sinh, “người có gốc là tự ngã”
 • आदाय || ādāya || với (dùng với vật chất, postp. với acc.)
 • आदिक || ādika || bắt đầu với…, v.v…
 • आदितः || āditaḥ || ngay từ đầu
 • आदिश् (6) आदिशति || ādiś, ādiśati || ra lệnh
 • आदेश (m.) || ādeśa || mệnh lệnh
 • आद्य (m.) || ādya || người hàng đầu, người dẫn đầu
 • आधाव् (1) आधावति || ādhāv, ādhāvati || ghé ngang qua
 • आधिक्य (n.) || ādhikya || sự ưu việt, sự trác việt, “trên cơ”
 • आधिप (m.) || ādhipa || người cai trị
 • आनन्द (m.) || ānanda || sự an vui, hỉ
 • आनी (1) आनयति || ānī, ānayati || mang đến
 • आनी (10) आनाययति || ānī, ānāyayati || cho người mang đến
 • आन्तर्वत्नी (f.) || āntarvatnī || người đàn bà mang thai
 • आपत् (1) आपतति || āpat, āpatati || xảy ra
 • आप् (5) आप्नोति || āp, āpnoti || đạt đến, thành tựu, tìm được
 • आप्ति (f.) || āpti || sự đạt được
 • आभरण (n.) || ābharaṇa || trang sức, nữ trang
 • आमन्त्रय् (10) आमन्त्रयति || āmantray, āmantrayati || từ biệt người (đi với acc.)
 • आम् || ām || dạ!
 • आ-या (2) आ-याति || āyā, āyāti || đến
 • आयुध (n.) || āyudha || vũ khí
 • आयुस् (n.) || āyus || mệnh căn, sinh khí
 • आयोध्या (f.) || āyodhyā || tên một thành phố, nơi sinh của Rāma
 • आरभ् (1) आरभते || ārabh, ārabhate || bắt đầu
 • आरुह् (1) आरोहति || āruh, ārohati || leo lên
 • आरोग्य (n.) || ārogya || sức khoẻ
 • आर्त || ārta || bị liên luỵ
 • आलभ् (1) आलभते || ālabh, ālabhate || nắm bắt
 • आलय (m.) || ālaya || nhà
 • आ-लोक् (1) आ-लोकते || ālok, ālokate || nhìn thấy
 • आशङ्का (f.) || āśaṅkā || lo âu, lo sợ
 • आशय (m.) || āśaya || tâm tư, nỗi lòng
 • आशा (f.) || āśā || phương hướng
 • आशु || āśu || nhanh
 • आश्चर्य (n.) || āścarya || sự huyền diệu
 • आश्चित (m.) || āścita || người cầu cứu, người quy y
 • आश्रम (m.) || āśrama || cái thất để tu chỗ hoang vắng, một móc của cuộc đời, một quãng đời
 • आश्रि (1) आश्रयते || āśri, āśrayate || quy y, nương tựa
 • आश्रित (m.) || āśrita || người quy y, người tìm chỗ nương tựa (ppp được thật danh từ hoá của आ-श्रि (1) आश्रयते quy y, nương tựa.)
 • आ-श्वस् (caus. = 10) आश्वासयति = समा-श्वस् || āśvas, āśvāsayati = samā śvas || làm an tĩnh, trấn an
 • आसद् (1) आसीदति || āsad, āsīdati || ngồi, ngồi xuống
 • आस् (2) आस्ते || ās, āste || ngồi
 • आ-स्था (1) आ-तिष्ठति || āsthā, ātiṣṭhati || thể nhập, nằm ở trong
 • आहृ (1) आहरति || āhṛ, āharati || hái, gặt, lượm lặt
 • आहृ (1) आहरति || āhṛ, āharati || lấy, nắm lấy
 • आह्वान (n.) || āhvāna || lời mời đến, lời gọi ra trình
 • आह्वे (1) आह्वयति || ā-hve, āhvayati || gọi lại/đến

Đầu trang -
 • इ (2) एति || i, eti || đi
 • इच्छा (f.) || icchā || niềm mong muốn
 • इतः || itaḥ || từ chỗ này, từ lúc này, thế nên, vì vậy
 • इतस्ततः (adv.) || itastataḥ || tới lui
 • इत्थम् || ittham || như thế, như vậy
 • इन्धन (n.) || indhana || củi đốt
 • इव || iva || tương tự như…, giống như…
 • इष् (6) इच्छति || iṣ, icchati || mong muốn
 • इष्टि (f.) || iṣṭi || sự cúng tế, vật cúng tế

Đầu trang -
 • ईक्ष् (1) ईक्षते || īkṣ, īkṣate || thấy, nhìn thấy
 • ईदृश (adj.) || īdṛśa || với bản chất như thế…, có… như thế
 • ईप्सित || īpsita || được muốn
 • ईर् (caus. = 10) ईरयति || īr, īrayati || tuyên cáo, nói
 • ईश्वर (m.) || īśvara || thượng đế, trời cao nhất

Đầu trang -
 • उक्त || ukta || ppp của वच् (2) वक्ति || nói
 • उक्ति (f.) || ukti || lời nói, lời quy định
 • उच्चैः || uccaiḥ || lớn (âm thanh), ồn
 • उत्तम || uttama || hay nhất, tốt nhất
 • उत्पन्न || utpanna || ppp của उद्-पत् (1) उत्पतति || bay lên, xuất hiện, hình thành
 • उत्सङ्ग (m.) || utsaṅga || chỗ hai chân tréo khi ngồi xếp bằng
 • उत्सव (m.) || utsava || lễ, tiệc
 • उत्सुक || utsuka || mong muốn, khao khát
 • उदक-क्रिया (f.) || udaka-kriyā || nghi lễ cúng nước mười ngày sau khi hoả thiêu cho người mất.
 • उदधि (m.) || udadhi || biển
 • उदन्वत् (m.) || udanvat || biển
 • उदर (n.) || udara || bụng
 • उद्-कृष् (1) उत्कर्षति || udkṛṣ, utkarṣati || kéo ra, kéo lên
 • उद्गम् (1) उद्गच्छति || udgam, udgacchati || đứng lên, đi lên, (hành tinh) mọc
 • उद्-जीव् (1) उज्जीवति || udjīv, ujjīvati || sống dậy
 • उद्-डी (1/4) उड्डयते/ उड्डीयते || udḍī, uḍḍayate/ uḍḍīyate || bay lên
 • उद्-तॄ (1) उत्तरति || udtṝ, uttarati || bước ra, xuất hiện, băng qua
 • उद्-धृ (10) उद्धारयति || uddhṛ, uddhārayati || lấy ra
 • उद्-पत् (1) उत्पतति || udpat, utpatati || bay lên, xuất hiện, hình thành
 • उद्यम (m.) || udyama || sự cố gắng
 • उद्यम् (1) उद्यच्छति || udyam, udyacchati || cố gắng
 • उद्यान (n.) || udyāna || vườn
 • उद्योग (m.) || udyoga || sự siêng năng
 • उद्वह् (1) उद्वहति || udvah, udvahati || nâng lên, đẩy lên, kéo lên
 • उद्वाह (m.) || udvāha || cưới, hôn phối
 • उद्-स्था (1) उत्तिष्ठति || ud-sthā, uttiṣṭhati || đứng dậy
 • उप-आ-गम् (1) उपागच्छति || upāgam, upāgacchati || trở về
 • उपकार (m.) || upakāra || sự giúp đỡ, phục vụ
 • उपकारिन् (adj.) || upakārin || sẵn lòng giúp đỡ
 • उपगम् (1) उपगच्छति || upagam, upagacchati || đến gần, đạt được, thành đạt
 • उपदिश् (6) उपदिशति || upadiś, upadiśati || dạy
 • उपदिष्ट || upadiṣṭa || ppp của उपदिश् (6) उपदिशति || dạy
 • उपदेश (m.) || upadeśa || sự dạy dỗ, chỉ giáo
 • उपध्मा (1) उपधमति || upa-dhmā, upadhamati || thổi cho phất lửa
 • उपनिषद् (f.) || upaniṣad || áo nghĩa thư, một thể loại sách Veda
 • उपम || upama || bằng, như
 • उपयोग (m.) || upayoga || sự sử dụng, cái dụng
 • उपरि || upari || bên trên, phía trên
 • उपलब्धि (f.) || upalabdhi || sự thành đạt
 • उपवन (n.) || upavana || vườn nhỏ, vườn cây
 • उपवास (m.) || upavāsa || nhịn đói không ăn
 • उपविश् (6) उपविशति || upa-viś, upaviśati || ngồi xuống
 • उपसृ (1) उपसर्पति || upasṛ, upasarpati || bò đến, nhẹ chân bước đến
 • उपस्था (1) उपतिष्ठति || upasthā, upatiṣṭhati || có mặt
 • उपस्था (1) उपतिष्ठति || upasthā, upatiṣṭhati || đứng lại, bước đến gần
 • उप-हृ (1) उपहरति || upahṛ, upaharati || trao cho, dâng đến
 • उपाय (m.) || upāya || phương tiện, mẹo
 • उपार्जन (n.) || upārjana || phương tiện sinh nhai
 • उरु || uru || rất
 • उषस् (f.) || uṣas || bình minh
 • उषित || uṣita || ppp của वस् (1) वसति || sống, trú, ngụ
 • उष्णता (f.) || uṣṇatā || sự nóng, nhiệt

 • ऊढ || ūḍha || ppp của वह्, kéo đi

Đầu trang -
 • ऋक्ष (m.) || ṛkṣa || con gấu
 • ऋत्विज् (m.) || ṛtvij || mục sư, đạo sư
 • ऋषि (m.) || ṛṣi || người thấy, một thấu thị giả (thấy xuyên suốt)
 • ऋष्यमूक (m.) || ṛṣyamūka || tên của một ngọn núi
 • ऋष्यशृङ्ग (m.) || ṛṣyaśṛṅga || tên của một Ṛṣi

Đầu trang -
 • एक || eka || một (1)
 • एकक (m.) एकका (f.) || ekaka, ekakā || một mình, đơn độc
 • एकदा || ekadā || một thuở nọ, ngày xưa…
 • एकाकिन् || ekākin || một mình, đơn độc
 • एतस्मिन्न्-अन्तरे || etasminnantare || trong lúc đó, trong khoảng thời gian đó
 • एतावत् || etāvat || lớn như thế, rộng như thế, nhiều như thế…
 • एव || eva || từ nhấn mạnh, “chứ, có chứ, vậy chứ, vậy đó”
 • एवम् || evam || như vầy, như thế này…

Đầu trang -
 • ऐन्द्र || aindra || thuộc về Indra
 • ऐश्वर || aiśvara || vẻ tôn nghiêm của vua/bá chủ, thuộc về Īśvara

 • ओदन (n.) || odana || gạo, cơm
 • ओषधि (f.) || oṣadhi || dược thảo

 • औदार्य (n.) || audārya || lòng phóng khoáng, tâm rộng rãi
 • और्ध्वदेहिक (n.) || aurdhvadehika || lễ cúng tế cho người chết

Đầu trang -
 • कच (m.) || kaca || tên riêng, con của Bṛhaspati
 • कच्छप (m.) || kacchapa || con rùa
 • कट (m.) || kaṭa || tấm chiếu, tấm lót để ngồi/nằm
 • कण्ठ (m.) || kaṇṭha || cái cổ
 • कथम् || katham || thế nào? vì sao? làm sao?
 • कथा (f.) || kathā || câu chuyện
 • कथित || kathita || ppp của कथ् (10) कथयति || kể chuyện, nói
 • कथ् (10) कथयति || kath, kathayati || kể chuyện, nói
 • कदा || kadā || lúc nào, khi nào
 • कनक (n.) || kanaka || vàng
 • कन्दुक (m.) || kanduka || quả bóng, trái cầu
 • कन्यका (f.) || kanyakā || con gái
 • कन्या (f.) || kanyā || con gái, đứa bé gái
 • कपि (m.) || kapi || con khỉ
 • कपिपति (m.) || kapipati || khỉ chúa
 • कबन्ध (m.) || kabandha || tên của một la-sát
 • कमल (n.) || kamala || hoa sen
 • कम्प् (1) कम्पते || kamp, kampate || run, làm run
 • कर (m.) || kara || tay
 • कर्ण (m.) || karṇa || lỗ tai
 • कर्तृ (m.) || kartṛ || người làm
 • कर्मन् (n.) || karman || hành động, nghi lễ
 • कलह (m.) || kalaha || sự tranh cãi, bất đồng, tranh chấp
 • कवि (m.) || kavi || thi sĩ, người có trí
 • कश्चिद् (m.) || kaścid || một ai đó (nam tính)
 • कष्ट || kaṣṭa || bắt buộc, (với instr.) buộc phải…
 • काक (m.) || kāka || con quạ
 • काकुत्स्थ (m.) || kākutstha || con cháu của Kakutstha, biệt danh của Rāma
 • काङ्क्ष् (1) काङ्क्षति || kāṅkṣ, kāṅkṣati || mong muốn
 • काचिद् (f.) || kācid || một ai đó (nữ tính)
 • कानन (n.) || kānana || rừng
 • काम (m.) || kāma || ái tình, mong muốn, tình dục, tên của một vị thần
 • काय (m.) || kāya || thân, thân thể
 • कारण (n.) || kāraṇa || nguyên nhân, lí do
 • कारागृह (m.) || kārāgṛha || nhà tù
 • कार्त्स्न्येन || kārtsnyena || hoàn toàn, toàn phần
 • कार्य (n.) || kārya || công việc, sự việc, thời cơ
 • काल (m.) || kāla || thời gian
 • काव्य (n.) || kāvya || bài thơ
 • काशी (f.) || kāśī || thành phố Benares (Ba-la-nại)
 • काष्ठ (n.) || kāṣṭha || đống gỗ chất cao
 • किंतु || kiṃtu || nhưng mà, mà là
 • किङ्कर (m.) || kiṅkara || người hầu
 • किम् अर्थम् || kim artham || để làm chi?
 • किष्किन्धा (f.) || kiṣkindhā || tên của một hang động trên núi
 • कीर्ति (f.) || kīrti || vinh dự
 • कुक्कुर (m.) || kukkura || con chó
 • कुटी (f.) || kuṭī || túp lều
 • कुटीर (n.) || kuṭīra || túp lều
 • कुटुम्ब् (n.) || kuṭumb || gia đình
 • कुतः || kutaḥ || vì sao, tai sao, từ đâu?
 • कुत्र || kutra || ở đâu, đến đâu?
 • कुत्रचन || kutracana || một chỗ nào đó
 • कुत्रचिद् || kutracid || một chỗ nào đó
 • कुत्रापि || kutrāpi || một chỗ nào đó
 • कुन्त (m.) || kunta || cây lao
 • कुप् (4) कुप्यति || kup, kupyati || nổi giận
 • कुप् (caus. = 10) कोपयति || kup, kopayati || làm cho giận dữ
 • कुमारी (f.) || kumārī || cô bé, con gái
 • कुम्भ (m.) || kumbha || cái nồi
 • कुम्भकर्ण (m.) || kumbhakarṇa || tên riêng, “lỗ tai như cái nồi”
 • कुम्भसम्भव (m.) || kumbhasambhava || tên riêng của Agastya (bahuvr.: कुम्भात् सम्भवः यस्य सः)
 • कुम्भीर (m.) || kumbhīra || cá sấu
 • कुशल (n.) || kuśala || may mắn, thiện lành
 • कुसुम (n.) || kusuma || nụ hoa
 • कूप (m.) || kūpa || giếng nước
 • कूल (n.) || kūla || bờ nước
 • कृ (8) करोति || kṛ, karoti || làm
 • कृच्छ्र (m.) || kṛcchra || nhọc nhằn, trần lao
 • कृच्छ्रम् || kṛcchram || nhọc nhằn
 • कृत् (6) कृन्तति || kṛt, kṛntati || cắt đứt
 • कृत्त || kṛtta || ppp của कृत् (6) कृन्तति || cắt đứt
 • कृपा (f.) || kṛpā || lòng thương hại, đồng cảm
 • कृपालु (adj.) || kṛpālu || với lòng thương hại
 • कृश (adj.) || kṛśa || gầy
 • कृषक (m.) || kṛṣaka || nông gia
 • कृष् (6) कृषति || kṛṣ, kṛṣati || kéo, kéo cày
 • कृष्ण (adj.) || kṛṣṇa || đen
 • केरल (m.) || kerala || tên của dân sống ở bờ biển Malabar
 • केवलम् || kevalam || một mình, chỉ có, toàn vẹn
 • केश (m.) || keśa || tóc
 • केसर (m.) || kesara || tóc, bờm
 • कैकेयी (f.) || kaikeyī || tện vợ của Daśaratha
 • कैलास (m.) || kailāsa || núi Kailas
 • कोकिल (m.) || kokila || con chim cút
 • कोटर (n.) || koṭara || bộng cây
 • कोलाहल (m.) || kolāhala || tiếng ồn, huyên náo, la hét
 • कोष्ठ (m.) || koṣṭha || kho chứa
 • कौतूहल (n.) || kautūhala || tò mò, sự thích thú
 • कौपीन (n.) || kaupīna || cái khố
 • कौशिक (m.) || kauśika || tên dòng họ Viśvāmitra
 • कौसल्या (f.) || caus.alyā || tên vợ của Daśaratha
 • क्रन्द् (1) क्रन्दति || krand, krandati || khóc, la
 • क्रमेण || krameṇa || từ từ, dần dần
 • क्री (9) क्रीणाति || krī, krīṇāti || mua
 • क्रीडा (f.) || krīḍā || trờ chơi, chơi
 • क्रीद् (1) क्रीदति || krīḍ, krīḍati || chơi đùa
 • क्रुद्ध (adj.) || kruddha || ppp của क्रुध् (4) क्रुध्यति giận dữ, nổi giận
 • क्रुध् (4) क्रुध्यति || krudh, krudhyati || giận dữ
 • क्रुष् (1) क्रोषयति || kruṣ, kroṣayati || la, than thở
 • क्रोड (m.) || kroḍa || cái ngực, chỗ bộng bên trong
 • क्रोध (m.) || krodha || cơn giận
 • क्रोश (m.) || krośa || tiếng la, tiếng hét
 • क्व || kva || ở đâu?
 • क्षण (m.) || kṣaṇa || khoảnh khắc, sát-na
 • क्षत्रिय (m.) || kṣatriya || thuộc giai cấp sát-đế-lợi (kṣatriya), tức là người vương tộc và chiến sĩ
 • क्षम || kṣama || có khả năng
 • क्षमा (f.) || kṣamā || kiên nhẫn, khoan dung
 • क्षल् (10) क्षालयति || kṣal, kṣālayati || rửa, giặt
 • क्षिणायुस् || kṣiṇāyus || hấp hối sắp chết
 • क्षिप् (6) क्षिपति || kṣip, kṣipati || quăng, phóng
 • क्षिप्रम || kṣiprama || nhanh nhẹn
 • क्षीण || kṣīṇa || kiệt lực
 • क्षीर (n.) || kṣīra || sữa
 • क्षुद्र (adj.) || kṣudra || nhỏ, xấu, nhỏ mọn
 • क्षुधा (f.) || kṣudhā || cơn đói
 • क्षुध् (4) क्षुध्यति || kṣudh, kṣudhyati || đói
 • क्षुभ् (4) क्षुभ्यति || kṣubh, kṣubhyati || hồi hộp, bị kích thích
 • क्षेत्र (n.) || kṣetra || chiến trường, thao trường, sân trường

Đầu trang -
 • खड्ग (m.) || khaḍga || thanh kiếm, gươm
 • खण्ड (m.) || khaṇḍa || một mảnh, miếng
 • खद्योत (m.) || khadyota || đom đóm
 • खर (m.) || khara || tên của em trai của Śūrpaṇakhā và Rāvaṇa
 • खल (m.) || khala || kẻ ác
 • खाद् (1) खादति || khād, khādati || ăn
 • खिद् (6) खिदति || khid, khidati || làm vẩn đục
 • खिन्न || khinna || buồn bã (ppp của खिद् (6) खिदति làm vẩn đục)

Đầu trang -
 • गगन (n.) || gagana || bầu trời, không trung
 • गङ्गा (f.) || gaṅgā || sông Hằng
 • गज (m.) || gaja || voi
 • गण (m.) || gaṇa || một bầy, một đội
 • गण् (10) गणयति || gaṇ, gaṇayati || đếm, tính
 • गत || gata || ppp của गम् (1) गच्छति || đi
 • गमन (n.) || gamana || sự đi
 • गम् (1) गच्छति || gam, gacchati || đi
 • गर्ज् (1) गर्जति || garj, garjati || la, rống
 • गर्दभ (m.) || gardabha || con lừa
 • गर्दभी (f.) || gardabhī || con lừa cái
 • गर्भ (m.) || garbha || thai nhi
 • गायन (n.) || gāyana || bài ca, sự ca hát
 • गाह् (1) गाहते (với acc.) || gāh, gāhate || lặn
 • गिरि (m.) || giri || núi
 • गिर् (f.) || gir || lời nói (nom. गी, acc. गिरम्, instr. गिरा)
 • गीत (n.) || gīta || bài hát
 • गीत || gīta || ppp của गै (1) गायति || hát
 • गीर्वाण (m.) || gīrvāṇa || một hộ thần, thiên thần
 • गुञ्जन (n.) || guñjana || tiếng vo ve
 • गुणवत् || guṇavat || có đức
 • गुप् (10) गोपायति/गोपयति || gup, gopāyati/gopayati || bảo vệ, gìn giữ, cất dấu
 • गुरु (m.) || guru || đạo sư, thầy giáo, người đáng kính
 • गुह (m.) || guha || tên của vua xứ शृङ्गिवेरपुर
 • गुहा (f.) || guhā || động, hang
 • गृध्र (m.) || gṛdhra || kên kên
 • गृह (n.) || gṛha || nhà
 • गृहिन् (m.) || gṛhin || có nhà, ông chủ nhà
 • गेह (n.) || geha || nhà
 • गै (1) गायति || gai, gāyati || hát
 • गोप (m.) || gopa || kẻ chăn bò
 • गोपाल (m.) || gopāla || tên riêng cho nam giới
 • ग्रहण (n.) || grahaṇa || sự bắt bổ
 • ग्रह् (9) गृह्णाति || grah, gṛhṇāti || nắm bắt, sưu tập
 • ग्राम (m.) || grāma || làng, thôn
 • ग्लानि (f.) || glāni || mệt mỏi

Đầu trang -
 • घट (m.) || ghaṭa || bình đất, nồi
 • घुष् (10) घोषयति || ghuṣ, ghoṣayati || tuyên bố, loan báo
 • घोर (adj.) || ghora || kinh khủng
 • घ्रात || ghrāta || ppp của घ्रा (1) || ngửi

Đầu trang -
 • चक्षुस् (n.) || cakṣus || ánh sáng mắt, con mắt
 • चञ्चु (f.) || cañcu || mỏ chim
 • चतसृ || catasṛ || số 4 nữ tính
 • चतुर (adj.) || catura || thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn
 • चतुर् || catur || bốn (4) (catvāraḥ चत्वारः Nom. Pl.)
 • चतुर्दश || caturdaśa || mười bốn (14)
 • चतुष्टय (n.) || catuṣṭaya || số bốn
 • चन्द्र (m.) || candra || mặt trăng
 • चन्द्रहास (m.) || candrahāsa || tên của thanh kiếm của Rāvaṇa
 • चरण (m.) || caraṇa || cái chân
 • चरित (n.) || carita || tiểu sử
 • चरु (m.) || caru || món ăn cúng tế
 • चर् (1) चरति || car, carati || đi (trong một phạm vi)
 • चर्मन् (n.) || carman || bộ lông thú
 • चल् (1) चलति || cal, calati || di chuyển
 • चाप (m.) || cāpa || cây cung
 • चि (5) चिनोति || ci, cinoti || sưu tập, gom lại
 • चित्र (n.) || citra || bức tranh
 • चित्रकूट (m.) || citrakūṭa || tên núi
 • चिन्ता (f.) || cintā || lo nghĩ
 • चिन्तित || cintita || ppp của चिन्त् (10) चिन्तयति || tư duy
 • चिन्त् (10) चिन्तयति || cint, cintayati || suy nghĩ
 • चिन्मय || cinmaya || thuộc về tâm
 • चिरम् || ciram || lâu
 • चिह्न (n.) || cihna || dấu, đặc điểm
 • चिह्वल || cihvala || hoảng hốt, rối loạn
 • चीर (n.) || cīra || mảnh vải rách, quần áo manh mún
 • चुद् (1) चोदति || cud, codati || thúc đẩy, thôi thúc
 • चुद् (caus. = 10) चोदयति || cud, codayati || thúc dục, thúc đẩy
 • चुर् (10) चोरयति || cur, corayati || ăn trộm
 • चूडामणि (m.) || cūḍāmaṇi || vật trang hoàng trên trán
 • चेष्टित || ceṣṭita || ppp của động từ चेष्ट् (1) चेष्टति làm, thực hiện, hoàn tất. Ở đây có nghĩa: Hành động
 • चोर (m.) || cora || tên trộm
 • चोरित || corita || ppp của चुर् (10) चोरयति || trộm
 • चौर (m.) || caura || tên trộm
 • छद् (caus. = 10) छादयति || chad, chādayati || che, đậy, dấu
 • छाया (f.) || chāyā || bóng râm, bóng mát
 • छिद् (7) छिनत्ति || chid, chinatti || cắt, cắt đứt

Đầu trang -
 • जट (f.) || jaṭa || bín tóc
 • जटा (f.) || jaṭā || bím tóc
 • जटायुस् (m.) || jaṭāyus || tên một con kên kên
 • जन (m.) || jana || người ta, quần chúng, thiên hạ
 • जनक (m.) || janaka || cha
 • जनन (n.) || janana || sinh, ra đời
 • जननी (f.) || jananī || mẹ
 • जनस्थान (n.) || janasthāna || tên chỗ ở của la-sát (Rākṣasā)
 • जन् (10) जनयति || jan, janayati || tạo tác, sinh ra
 • जन् (4) जायते || jan, jāyate || sinh khởi, phát sinh
 • जप (m.) || japa || tụng đọc
 • जप् (1) जपति || jap, japati || tụng đọc (nhỏ, thầm)
 • जय (m.) || jaya || sự chiến thắng
 • जल (n.) || jala || nước
 • जहार || jahāra || Perf. 3. pers. sing. của động từ hṛ, cướp đoạt
 • जागृ (1) जागरति || jāgṛ, jāgarati || đánh thức
 • जात (adj.) || jāta || xảy ra (ppp của động từ जन्)
 • जात || jāta || ppp của जन् (4) जायते || sinh khởi, phát sinh
 • जातकर्मन् (n.) || jātakarman || nghi lễ thực hiện khi sinh
 • जानकी || jānakī || con của Janaka, tên khác của Sītā
 • जाम्बवत् (m.) || jāmbavat || tên một con khỉ
 • जाया (f.) || jāyā || vợ
 • जाल (n.) || jāla || lưới
 • जाह्नवी (f.) || jāhnavī || tên khác của sông Hằng (sát nghĩa: con gái của जह्नु)
 • जि (1) जयति || ji, jayati || thắng, chinh phục, khắc phục
 • जित || jita || ppp của जि (1) जयति || thắng
 • जीव (m.) || jīva || sự sống, linh hồn
 • जीवन (n.) || jīvana || cuộc sống, sự sống
 • जीवित (n.) || jīvita || cuộc sống, cuộc đời
 • जीव् (1) जीवति || jīv, jīvati || sống
 • जीव् (10) जीवयति || jīv, jīvayati || làm cho sống
 • जेतृ (m.) || jetṛ || người thắng
 • ज्ञा (9) जानाति || jñā, jānāti || biết, hiểu
 • ज्ञान (n.) || jñāna || sự biết, trí
 • ज्योतिस् (n.) || jyotis || ánh sáng
 • ज्वल् (10) ज्वालयति || jval, jvālayati || đốt lửa, nhóm lửa

 • डी (4/1) डीयते/ डयते || ḍī, ḍīyate/ḍayate || bay

Đầu trang -
 • तक्ष् (1) तक्षति || takṣ, takṣati || xây, cất
 • तट (m.) || taṭa || bờ sông/biển/hồ
 • तड् (10) ताडयति || taḍ, tāḍayati || đánh
 • ततः || tataḥ || sau đó
 • ततः प्रभृति || tataḥ prabhṛti || từ lúc đó/này trở đi
 • ततस्ततः || tatastataḥ || đây đó
 • तत्क्षणम् || tatkṣaṇam || ngay lúc đó, ngay khoảnh khắc đó
 • तत्पर || tatpara || hoàn toàn tập trung vào đó (đi với loc.)
 • तत्र || tatra || ở đó
 • तथा || tathā || cũng như vậy, như, thay vì च.
 • तथापि || tathāpi || tuy nhiên, mặc dù thế
 • तदनु || tadanu || sau đó, theo đó
 • तदर्थम् || tadartham || để đạt mục đích này…
 • तपस् (n.) || tapas || khổ tu, khổ hạnh
 • तपस्या (f.) || tapasyā || khổ tu, khổ hạnh
 • तपस्विन् (m.) || tapasvin || người khổ tu, người khổ hạnh
 • तपोवन (n.) || tapovana || rừng người tu khổ hạnh
 • तमस् (n.) || tamas || tối tăm, đen tối
 • तरु (m.) || taru || cây
 • तर्क् (10) तर्कयति || tark, tarkayati || đoán, phỏng đoán
 • तले || tale || dưới, bên dưới (postp. với gen.)
 • तस्मात् || tasmāt || vì vậy, vì lí do này (abl. của tad)
 • ताटका (f.) || tāṭakā || tên của một nữ la-sát
 • ताड् (10) ताडयति || tāḍ, tāḍayati || đánh, gây thương tích
 • तादृश (adj.) || tādṛśa || như thế này đây, với bản chất này…
 • तापस (m.) || tāpasa || người khổ tu, người khổ hạnh
 • तार (adj.) || tāra || lớn (âm thanh), xuyên suốt
 • तारा (f.) || tārā || vợ của khỉ Vālin
 • तावत् (adj.) || tāvat || cứ lớn như, cứ to như (nom. sing.: tāvān)
 • तिरोहित || tirohita || được dấu kín (ppp của तिरः-धा (3) तिरो-दधाति ẩn náu)
 • तीर (n.) || tīra || bờ sông/ao/biển
 • तीर्ण || tīrṇa || ppp của तॄ (1) तरति || băng qua
 • तीर्थ (n.) || tīrtha || nơi linh thiêng, chỗ hành hương
 • तु || tu || nhưng, nhưng mà
 • तुण्ड (n.) || tuṇḍa || gương mặt, cái mồm, cái mỏ
 • तुद् (6) तुदति || tud, tudati || đánh, đánh đập
 • तुला (f.) || tulā || cái cân
 • तुल्य (adj.) || tulya || như, tương tự, cỡ như
 • तुष् (10) तोषयति || tuṣ, toṣayati || làm hài lòng, làm cho vui
 • तुष् (4) तुष्यति || tuṣ, tuṣyati || vui, hài lòng
 • तुष्ट || tuṣṭa || ppp của तुष् (4) तुष्यति || hài lòng
 • तूणी (f.) || tūṇī || bao đựng mũi tên
 • तूर्णम् || tūrṇam || nhanh
 • तृण (n.) || tṛṇa || cọng cỏ
 • तृतीयम् || tṛtīyam || thứ ba
 • तृषित (adj.) || tṛṣita || khát nước
 • तॄ (1) तरति || tṝ, tarati || đi qua, vượt qua, băng qua
 • तेजस् (n.) || tejas || bóng loáng, sáng rực rỡ
 • तेजस्विन् || tejasvin || sáng rực
 • त्यक्त || tyakta || ppp của त्यज् (1) त्यजति || xả bỏ, từ khước
 • त्यज् (1) त्यजति || tyaj, tyajati || xả bỏ, từ khước
 • त्रस् (1) ज्त्रसति || tras, trasati || run
 • त्रि || tri || ba
 • त्रिशिरस् (m.) || triśiras || tên một vị quan của Khara

Đầu trang -
 • दंश् (1) दशति || daṃś, daśati || cắn, nhai
 • दक्षिण || dakṣiṇa || phía nam, phương nam
 • दग्ध || dagdha || ppp của दह् (1) दहति || đốt, cháy
 • दण्ड (m.) || daṇḍa || cây gậy
 • दण्डक (m.) || daṇḍaka || tên một cánh rừng
 • दण्ड् (10) दण्डयति || daṇḍ, daṇḍayati || phạt
 • दत्त || datta || ppp của दा (3) ददाति || đưa
 • दन्त (m.) || danta || răng
 • दरिद्र (adj.) || daridra || nghèo, bần hàn
 • दरिद्रता (f.) || daridratā || sự nghèo khổ/bần hàn
 • दर्शन (n.) || darśana || cái vẻ, cái nhìn
 • दश || daśa || 10
 • दशनन (m.) || daśānana || biệt danh của Rāvaṇa (người có 10 gương mặt)
 • दशरथ (m.) || daśaratha || tên của một ông vua (cha của Rāma)
 • दशानन (m.) || daśānana || biệt danh của Rāvaṇa
 • दष्ट || daṣṭa || ppp của दंश् (1) दशति || cắn, nhai
 • दह् (1) दहति || dah, dahati || đốt, cháy
 • दा (3) ददाति || dā, dadāti || đưa (passive “dīyate”, được dùng thay dạng passive của yam “đưa, trao”)
 • दातृ (m.) || dātṛ || người đưa, thí chủ
 • दान (n.) || dāna || món quà
 • दार (m.) || dāra || vợ
 • दाशरथि (m.) || dāśarathi || con trai của Daśaratha
 • दासी (f.) || dāsī || người hầu nữ
 • दिवं या (2) || divaṃ yā || chết (sát nghĩa: Thăng thiên)
 • दिव (n.) || diva || thiên
 • दिवस (m.) || divasa || ngày
 • दिवारात्रम् || divārātram (divā-rātram) || ngày và đêm
 • दिवौकस् (m.) || divaukas || người sống trên trời, thiên (diva = trời, okas = chỗ ở, bahuvrīhi: ông ấy, người có chỗ ở trên trời)
 • दिव् (4) दीव्यति || div, dīvyati || chơi đùa
 • दिव्य || divya || thuộc về trời, tuyệt vời
 • दिश् (6) दिशति || diś, diśati || ra lệnh
 • दिश् (f.) || diś || hướng
 • दीन || dīna || buồn bã, sầu muộn
 • दीप् (4) दीप्यते || dīp, dīpyate || chiếu sáng, rực rỡ
 • दीप् (caus. = 10) दीपयति || dīp, dīpayati || đốt sáng, thắp đèn
 • दीर्घ (adj.) || dīrgha || dài
 • दुःख (n.) || duḥkha || khổ
 • दुःखित (adj.) || duḥkhita || bất hạnh, khổ não
 • दुग्ध (n.) || dugdha || sữa
 • दुग्धोदधि (m.) || dugdhodadhi || biển sữa (chỗ trú của Viṣṇu. dugdha = Milch, udadhi = Meer)
 • दुन्दुभि (m.) || dundubhi || Tên của một la-sát, bị Vālin giết.
 • दुर्गत || durgata || nghèo nàn, yếu kém
 • दुर्दान्त (m.) || durdanta || tên riêng, sát nghĩa: “không bị chế ngự”
 • दुर्दैव (n.) || durdaiva || tai nạn
 • दुर्बल (adj.) || durbala || yếu
 • दुषण (m.) || duṣaṇa || tên của tướng dẫn quân của Khara
 • दुष्ट (adj.) || duṣṭa || xấu, ác
 • दुहितृ (f.) || duhitṛ || con gái
 • दूत (m.) || dūta || sứ giả
 • दूर (n.) || dūra || viễn xứ, khoảng cách
 • दूषयन् || dūṣayan || ppa, “trong khi ông ta hạ nhục…”
 • दूषित || dūṣita || bị hư, bị hạ nhục (ppp của दूष्)
 • दूष् (denom. = 10) दूषयति || duṣ, dūṣayati || hạ miệt, làm nhục
 • दृश् (4) पश्यति || dṛś, paśyati || thấy, nhìn
 • दृश् (caus. 10) दर्शयति || dṛś, darśayati || chỉ, làm cho thấy
 • दृष्ट || dṛṣṭa || ppp của दृश् (4) पश्यति || thấy, nhìn
 • देव (m.) || deva || thiên, thiên thần
 • देवता (f.) || devatā || thiên thần
 • देवदत्त (m.) || devadatta || tên riêng (“người được trời cho”)
 • देवयानी (f.) || devayānī || tên riêng nữ giới
 • देवी (f.) || devī || nữ thiên thần
 • देश (m.) || deśa || quốc gia, miền đất
 • देह (m.) || deha || thân thể
 • दोष (m.) || doṣa || lỗi lầm, tội
 • दोषा (f.) || doṣā || buổi tối
 • द्युमत्सेन (m.) || dyumatsena || tên vua
 • द्रु (1) द्रवति || dru, dravati || chạy
 • द्रुतम् || drutam || nhanh, gấp
 • द्वय (n.) || dvaya || cặp, hai
 • द्वात्रिंश || dvātriṃśa || 32
 • द्वार (n.) || dvāra || cửa, cổng
 • द्वि || dvi || hai
 • द्विज (m.) || dvija || “người sinh hai lần”, bà-la-môn
 • द्वितीय (adj.) || dvitīya || thứ hai
 • द्वितीयम् || dvitīyam || thứ hai
 • द्विधा || dvidhā || hai phần, hai loại
 • द्वौ || dvau || dve द्वे: nom. acc. của số 2; dve: nom., acc. fem. và neut. của 2.

Đầu trang -
 • धन (n.) || dhana || tiền bạc, giàu sang
 • धनवत् || dhanavat || giàu
 • धनाधिप (m.) || dhanādhipa || tên riêng, tên của Kubera, “vua của sự giàu có”
 • धनिक (adj., m.) || dhanika || giàu, người giàu, phú ông
 • धनिन् (adj.) || dhanin || giàu
 • धनुस् (n.) || dhanus || cây cung
 • धन्विन् (m.) || dhanvin || người bắn cung
 • धर || dhara || mang, có, giữ
 • धर्म (m.) || dharma || pháp, pháp luật, quy luật vũ trụ
 • धर्मशाला (f.) || dharmaśālā || chỗ trú của người hành hương
 • धा (3) दधाति || dhā, dadhāti || đặt xuống, để xuống
 • धातृ (m.) || dhātṛ || đấng tạo tác
 • धान्य (n.) || dhānya || ngũ cốc
 • धामन् (n.) || dhāman || chỗ ở, chỗ cư trú
 • धार्मिक || dhārmika || có đức, hợp lí
 • धावित || dhāvita || ppp của धाव् (1) धावति || chạy
 • धाव् (1) धावति || dhāv, dhāvati || chạy
 • धाव् (10, caus.) धावयति || dhāv, dhāvayati || giặt, rửa
 • धिक्-कृ (8) धिक्करोति || dhikkṛ, dhikkaroti || khinh miệt
 • धी (f.) || dhī || trí, sự suy nghĩ, lí trí
 • धीमत् || dhīmat || thông minh
 • धूम्र (adj.) || dhūmra || màu xám, màu khói
 • धूर्त (adj.) || dhūrta || quỷ quyệt, ranh mãnh, lường gạt
 • धृ (1,10) धरति, धारयति || dhṛ, dharati/ dhārayati || mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy, thụ thai (mang thai)
 • धृति (f.) || dhṛti || sự cương quyết
 • धेनु (f.) || dhenu || con bò cái
 • ध्यान (n.) || dhyāna || thiền định

Đầu trang -
 • न || na || không
 • न कदाचन || na kadācana || không bao giờ
 • न कदाचिद् || na kadācid || không bao giờ
 • न कदापि || na kadāpi || không bao giờ
 • नकुल (m.) || nakula || con thú đuôi dài, sống theo bầy, rất khôn
 • नक्र (m.) || nakra || cá sấu
 • नख (m.) || nakha || móng
 • नगर (n.) || nagara || thành phố
 • नगरी (f.) || nagarī || thành phố
 • नत || nata || ppp của नम् (1) नमति || chào hỏi, tôn kính
 • नदी (f.) || nadī || sông
 • नन्दन (m.) || nandana || con trai
 • नन्दिग्राम (m.) || nandigrāma || tên thành phố mà từ đó Bharata cai trị
 • नप्तृ (m.) || naptṛ || cháu nội/ngoại
 • नमस् (n.) || namas || sự tôn kính
 • नमस्कार (m.) || namaskāra || sự tôn kính
 • नमस्कृ (8) नमस्करोति || namaskṛ, namaskaroti || chào hỏi
 • नम् (1) नमति || nam, namati || chào hỏi, tôn kính
 • नर (m.) || nara || người đàn ông, người
 • नरक (m.) || naraka || địa ngục
 • नव (adj.) || nava || mới
 • नव || nava || 9
 • नवम || navama || thứ chín
 • नश् (4) नश्यति || naś, naśyati || huỷ diệt, tan nát, tiêu diệt
 • नष्ट || naṣṭa || ppp của नश् (4) नश्यति || huỷ diệt, tan nát, tiêu diệt
 • नागर (m.) || nāgara || người sống thành phố
 • नाम || nāma || với tên…, tên là…
 • नामधेय (n.) || nāmadheya || tên
 • नामन् (n.) || nāman || tên
 • नायक (m.) || nāyaka || người dẫn đầu
 • नारद (m.) || nārada || tên của một Ṛṣi
 • नारी (f.) || nārī || phụ nữ, người vợ
 • नावा || nāvā || instr. sing. của नौः (f.) cái thuyền
 • नासिका (f.) || nāsikā || mũi
 • निः-अस् (4) निर्-अस्यति || niḥas, nirasyati || đuổi ra ngoài, xua đuổi, từ chối
 • निः-आ-कृ (8) निरा-करोति || niḥ-ā-kṛ, nirākaroti || từ khước, không thừa nhận
 • निःकृष् (1) निःकर्षति || niḥkṛṣ, niḥkarṣati || kéo ra, lôi ra
 • निः-क्रम् (1) निष्क्रमति || niḥkram, niṣkramati || đi ra
 • निः-क्रम् (1) निष्क्रामति || niḥkram, niṣkrāmati || đi ra
 • निःगम् (1) निर्गच्छति || niḥgam, nirgacchati || đi ra, xuất hiện
 • निः-दिश् (6) निर्दिशति || niḥ-diś, nirdiśati || quyết định, thẩm định, trao việc
 • निःनी (1) निर्णयति || niḥ-nī, nirṇayati || quyết định
 • निः-मा (2) निर्माति || niḥmā, nirmāti || sản xuất, tạo thành
 • निः-या (2) निर्-याति || niḥyā, niryāti || đi ra ngoài, đi khỏi
 • नि-कृत् (6) निकृन्तति || ni-kṛt, nikṛntati || cắt đứt
 • निक्षिप् (6) निक्षिपति || ni-kṣip, nikṣipati || quăng đi, quăng xuống, vất vào
 • निग्रह (m.) || nigraha || bắt được, phạt
 • निज || nija || thuộc về ta, sẵn có
 • नित्यशः || nityaśaḥ || luôn luôn
 • निदाघ (m.) || nidāgha || mùa hè, sự nóng
 • नि-द्रा (4) निद्रायते || nidrā, nidrāyate || ngủ
 • निद्रा (f.) || nidrā || giấc ngủ
 • नि-धा (3) नि-दधाति || nidhā, nidadadhāti || tin tưởng, đặt niềm tin vào (đi với loc.)
 • निधृ (1,10) निधरति/ निधारयति || nidhṛ, nidharati/ nidhārayati || đặt vào (đi với loc.)
 • नि-पत् (caus. = 10) नि-पातयति || nipat, nipātayati || để rơi xuống, thả rơi xuống
 • निपून (adj.) || nipūṇa || có kinh nghiệm
 • निमित्तम् || nimittam || vì, bởi vì
 • नियतम् || niyatam || chắc chắn
 • नि-युज् (7) नि-युङ्क्ते, नियुनक्ति || niyuj, niyuṅkte, niyunakti || khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết định
 • नियोग (m.) || niyoga || lệnh
 • नियोगतः || niyogataḥ || vì lệnh, chờ lệnh
 • निरूप् (10) निरूपयति || nirūp, nirūpayati || nghiên cứu, tìm ra
 • निर्देश (m.) || nirdeśa || lệnh, quy định
 • निर्मोक्ष (m.) || nirmokṣa || sự giải thoát
 • निलय (m.) || nilaya || chỗ trú, chỗ ở
 • नि-वस् (1) निवसति || ni-vas, nivasati || cư trú
 • निविद् (10) निवेदयति || nivid, nivedayati || cho biết, báo cáo
 • निवेदन (n.) || nivedana || bảng tin, bảng báo cáo
 • निशा (f.) || niśā || đêm, ban đêm
 • निशाचरी (f.) || niśācarī || con quỷ cái ban đêm
 • निश् (f.) || niś || đêm
 • निश्चय (m.) || niścaya || quyết định
 • निसद् (1) निषीदति || nisad, niṣīdati || ngồi xuống
 • निसेव् (1) निषेवते || nisev, niṣevate || thăm viếng
 • निस्चि (5) निश्चिनोति || nisci, niścinoti || quyết định
 • नि-हन् (2) नि-हन्ति || nihan, nihanti || đập tan, đánh chết, tiêu diệt
 • निह्–दिश् (6) निर्दशति || niḥdiś, nirdiśati || quyết định, trao nhiệm vụ, lệnh
 • नि्-मज्ज् (1) निमज्जति || nimajj, nimajjati || lặn xuống, đi sâu vào, chìm
 • नी (1) नयति || nī, nayati || dẫn, dắt, trải (thời gian, ở acc.)
 • नीड (m.) || nīḍa || cái tổ, ổ
 • नीत || nīta || ppp của नी (1) नयति || dẫn, dắt, trải (thời gian)
 • नीति (f.) || nīti || sự cư xử, khôn ngoan
 • नीतिमत् (adj.) || nītimat || gian, gian manh
 • नील || nīla || mầu xanh
 • नूनम् || nūnam || chắc chắn
 • नृत् (4) नृत्यति || nṛt, nṛtyati || nhảy, khiêu vũ
 • नृत्त || nṛtta || ppp của नृत् (4) नृत्यति || nhảy, khiêu vũ
 • नृत्य (n.) || nṛtya || khiêu vũ
 • नृप (m.) || nṛpa || vua
 • नृपति (m.) || nṛpati || vua
 • नेतृ (m.) || netṛ || người dẫn đầu
 • नेत्र (n.) || netra || mắt
 • नैपुण्य (n.) || naipuṇya || sự tinh xảo
 • नौका (f.) || naukā || cái thuyền
 • न्याय (m.) || nyāya || quyết đoán, lời phán

Đầu trang -
 • पक्व || pakva || ppp của पच् (1) पचति || nấu
 • पक्ष (m.) || pakṣa || cánh
 • पक्षिन् (m.) || pakṣin || chim
 • पङ्क (m.) || paṅka || bùn, vũng lầy
 • पच् (1) पचति || pac, pacati || nấu ăn
 • पञ्च || pañca || 5
 • पञ्चवटी (f.) || pañcavaṭī || tên đất
 • पठित || paṭhita || ppp của पठ् (1) पठति || đọc, học, tụng
 • पठ् (1) पठति || paṭh, paṭhati || đọc, học, tụng
 • पठ् (caus. = 10) पाठयति || paṭh, pāṭhayati || dạy
 • पति (m.) || pati || chí tôn, đấng chí tôn
 • पतित || patita || ppp của पत् (1) पतति || té, rớt, rơi vào
 • पत् (1) पतति || pat, patati || té, rớt, rơi vào
 • पत् (caus. = 10) पातयति || pat, pātayati || để rơi, phủ phục
 • पत्त्र (n.) || pattra || lá, lá thư
 • पत्नी (f.) || patnī || vợ
 • पथिक (m.) || pathika || du khách
 • पथ् (m.) || path || đường đi
 • पदुका (f.) || padukā || giầy, dép
 • पद्म (m.) || padma || hoa sen
 • पद्मज (m.) || padmaja || Liên hoa sinh, người xuất sinh từ hoa sen (padmāt jātaḥ yaḥ saḥ, “người xuất sinh từ hoa sen”), tên khác của Brahma
 • पद्मयोनि (m.) || padmayoniḥ || Liên hoa sinh, người xuất sinh từ hoa sen (bahuvr. “người có gốc là hoa sen”), tên khác của Brahma
 • पम्पा (f.) || pampā || tên một hồ nước
 • पर (m.) || para || người lạ, kẻ thù
 • पर || para || sau, kế tiếp, khác, bên kia
 • परम || parama || cao nhất, tối thượng
 • परम् || param || sau đó
 • परशु (m.) || paraśu || cái rìu
 • परस्परम् || parasparam || tương đãi
 • परा-धाव् (1) पराधावति || parādhāv, parādhāvati || chạy mất
 • परि-ग्रह् (9) परि गृह्णाति || parigrah, parigṛhṇāti || nhận, giữ lấy, ăn
 • परिदंश् (1) परिदशति || paridaṃś, paridaśati || cắn nát
 • परिनी (1) परिणयति || pari-nī, pariṇayati || dẫn đi quanh, cưới
 • परि-भ्रम् (1/4) परिभ्रमति/ परिभ्राम्यति || paribhram, paribhramati/ paribhrāmyati || đi lòng vòng
 • परिवृढ (m.) || parivṛḍha || người dẫn đầu
 • परिव्राजक (m.) || parivrājaka || du tăng
 • परिश्रान्त (adj.) || pariśrānta || kiệt lực
 • परिहास (m.) || parihāsa || sự đùa giỡn
 • परीत || parīta || bị nắm bắt, bị hành hạ (ppp của pari-i (2))
 • पर्ण (n.) || parṇa || lá cây
 • पर्णशाला (f.) || parṇaśālā || túp lều bằng lá
 • पर्यव–ईक्ष् (1) पर्यवेक्षते || paryava-īkṣ, paryavekṣate || quản lí, canh chừng
 • पर्वत (m.) || parvata || núi
 • पलाश (m.) || palāśa || lá, lá cây
 • पवन (m.) || pavana || gió
 • पवननन्दन (m.) || pavananandana || tên khác của Hanumat (“con của thần gió”)
 • पवनात्मज (m.) || pavanātmaja || tên khác của Hanumat (पवन thần gió + आत्म tự ngã + ज sinh ra)
 • पशु (m.) || paśu || thú vật, súc sinh
 • पश्चात् || paścāt || sau đó, từ phía sau
 • पश्चात् तप् (1) पश्चात् तपति || paścāt tap, paścāt tapati || hối hận
 • पा (1) पिबति || pā, pibati || uống
 • पा (10) पाययति || pā, pāyayati || cho uống, đưa cho uống
 • पाठ (m.) || pāṭha || bài văn
 • पाठशाला (f.) || pāṭhaśālā || trường học
 • पाणि (m.) || pāṇi || bàn tay
 • पाद (m.) || pāda || chân
 • पादप (m.) || pādapa || cây
 • पादाङ्गुष्ठ (m.) || pādāṅguṣṭha || ngón chân cái
 • पादुका (f.) || pādukā || giày sandale
 • पान्थ (m.) || pāntha || du khách
 • पाप (n.) || pāpa || ác
 • पायस || pāyasa || được nấu với sữa
 • पार (n.) || pāra || bờ bên kia
 • पार्थिव (m.) || pārthiva || vua
 • पार्श्व (n.) || pārśva || bên, một phía
 • पालन (n.) || pālana || sự bảo hộ
 • पाल् (10) पालयति || pāl, pālayati || bảo vệ, bảo hộ, nuôi lớn
 • पावक (m.) || pāvaka || lửa
 • पाषाण (n.) || pāṣāṇa (n.) || viên đá, cục đá
 • पितृ (m.) || pitṛ || cha
 • पिपासा (f.) || pipāsā || sự khát nước
 • पीडन (n.) || pīḍana || sự hành hạ
 • पीडा (f.) || pīḍā || sự hành hạ, đau khổ
 • पीड् (10) पीडयति || pīḍ, pīḍayati || hành hạ
 • पीत || pīta || ppp của पा (1) पिबति || uống
 • पुण्य (n.) || puṇya || công đức
 • पुत्र (m.) || putra || con trai
 • पुत्रवत् || putravat || như con trai
 • पुत्री (f.) || putrī || con gái
 • पुनरुज्जीवन (n.) || punarujjīvana || làm sống, tiếp hơi
 • पुनर् || punar || lại, nữa
 • पुनर्-जन्मन् (n.) || punarjanman || tái sinh
 • पुर (n.) || pura || thành phố
 • पुरतः || purataḥ || trước (postp. với gen. và ab.)
 • पुरा (adv.) || purā || trước đây, đầu tiên
 • पुराण (adj.) || purāṇa || cổ, xưa (fem. —ī)
 • पुरी (f.) || purī || thành phố
 • पुरुष (m.) || puruṣa || người, người đàn ông
 • पुरोहित (m.) || purohita || ông thầy cúng cho nhà
 • पुष्ट (adj.) || puṣṭa || mập
 • पुष्प (n.) || puṣpa || hoa, nụ
 • पुष्पक (n.) || puṣpaka || chiếc xen thần của Kubera
 • पुस्तक (n.) || pustaka || quyển sách
 • पू (9) पूनाति || pū, pūnāti || làm sạch
 • पूजन (n.) || pūjana || sự tôn kính
 • पूजा (f.) || pūjā || sự tôn kính
 • पूजित || pūjita || ppp của पूज् (10) पूजयति || tôn kính
 • पूज् (10) पूजयति || pūj, pūjayati || tôn kính
 • पूर्ण || pūrṇa || đầy, được làm đầy, hoàn tất, đã quá hạn (ppp của पॄ)
 • पूर्व || pūrva || trước đây
 • पूर्वम् || pūrvam || đầu tiên
 • पृथुल (adj.) || pṛthula || rộng, xa
 • पृष्ट || pṛṣṭa || ppp của प्रच्छ् (6) पृच्छति || hỏi
 • पृष्ठ (n.) || pṛṣṭha || cái lưng, cái ngọn
 • पॄ (10) पूरयति || pṝ, pūrayati || làm đầy, làm toại nguyện
 • पॄ (9) पृणाति || pṝ, pṛṇāti || làm đầy
 • पौर (m.) || paura || người dân
 • प्र दृश् (caus. = 10) प्र-दर्शयति || pradṛś, pradarśayati || chỉ cho thấy
 • प्र-अर्थ (10) प्रार्थयते/ प्रार्थयति || pra-arth, prārthayate/-ti || cầu xin, gọi
 • प्र-अश् (9) प्राश्नति || prāś, prāśnati || ăn
 • प्र-अश् (caus.. = 10) प्राशयति || prāś, prāśayati || đưa cho ăn, khiến cho ăn
 • प्र-आप् (5) प्राप्नोति || pra-āp, prāpnoti || đạt được
 • प्र-इष् (caus = 10) प्रेषयति || pra-iṣ, preṣayati || gửi
 • प्र-इष् (caus. = 10) प्रेषयति || preṣ, preṣayati || quẳng đi, phóng đi
 • प्रकाश् (1) प्रकाशते || prakāś, prakāśate || sáng chói, chiếu sáng
 • प्रकृति (f.) || prakṛti || bộ trưởng
 • प्रकृति (f.) || prakṛti || thiên nhiên, bản chất, bản tính tự nhiên
 • प्रचोदित (ppp) || pracodita || ppp, được thúc đẩy, được khuyến khích (pra-cud [caus. = 10])
 • प्रच्छ् (6) पृच्छति || pracch, pṛcchati || hỏi
 • प्रजन् (4) प्रजायते || prajan, prajāyate || sinh, đẻ
 • प्रजा (f.) || prajā || hậu thế, hậu bối (प्रजार्थे vì hậu bối mà…)
 • प्रजापति (m.) || prajāpati || tên khác của Brahma
 • प्रज् (1) प्रजति || praj, prajati || đi quanh
 • प्रणाम (m.) || praṇāma || sự cúi mình xuống để chào
 • प्रताप (m.) || pratāpa || sáng chói, vẻ sang trọng, vương giả
 • प्रति || prati || đến, hướng về (postp. với acc.)
 • प्रति-आ-गम् (1) प्रत्यागच्छति || prati-āgam, pratyāgacchati || trở về
 • प्रति-ईक्ष् (1) प्रतीक्षते || prati-īkṣ, pratīkṣate || chờ, chờ đợi
 • प्रतिगम् (1) प्रतिगच्छति || prati-gam, pratigacchati || trở về
 • प्रतिज्ञा (9) प्रतिजानीति/प्रतिजानीते || pratijñā, pratijānīti/ pratijānīte || hứa
 • प्रतिज्ञा (f.) || pratijñā || quả quyết, chấp nhận
 • प्रतिदिनम् || pratidinam || mỗi ngày
 • प्रतिदृश्, प्रतिदृश्यते || pratidṛś, pratidṛśyate || hiển hiện, trình hiện
 • प्रतिबिम्ब (n.) || pratibimba || ảnh trong gương, phản chiếu
 • प्रतिबुध् (1) प्रतिबोधति || pratibudh, pratibodhati || tỉnh thức
 • प्रति-भाष् (1) प्रतिभाषते || pratibhāṣ, pratibhāṣate || trả lời, ứng đáp
 • प्रतियम् (1) प्रतियच्छति || pratiyam, pratiyacchati || trả lại
 • प्रति-या (caus. = 10) प्रत्यापयति || pratiyā, pratyāpayati || khiến trở về
 • प्रतियुद्ध (m.) || pratiyuddha || ứng đáp những hành động thù nghịch
 • प्रतिवद् (1) प्रतिवदति || prativad, prativadati || trả lời
 • प्रतिवस् (1) प्रतिवसति || prativas, prativasati || cư ngụ
 • प्रतिवृ (10) प्रतिवारयति || prativṛ, prativārayati || giữ lại
 • प्रत्यागम् (1) प्रत्यागच्छति || pratyāgam, pratyāgacchati || trở về
 • प्रथम (adj.) || prathama || thứ nhất
 • प्रथमम् || prathamam || thứ nhất, đầu tiên
 • प्र-दा (3) प्र-ददाति || pradā, pradadāti || đưa, trao, tặng
 • प्रदान (n.) || pradāna || đưa (quà để kết hôn)
 • प्र-दृश् (caus. = 10) प्रदर्शयति || pra-dṛś, pradarśayati || chỉ cho thấy
 • प्र-द्रु (1) प्र-द्रवति || pradru, pradravati || chạy đến, trốn đến
 • प्रनम् (1) प्रणमति || pranam, praṇamati || chào hỏi, cúi mình chào
 • प्रपद् (4) प्रपद्यते || prapad, prapadyate || đạt đến
 • प्रबल || prabala || cường độ mạnh
 • प्रबुध् (1) प्रबोधति || prabudh, prabodhati || thức dậy
 • प्रभात (n.) || prabhāta || bình minh
 • प्रभाव (m.) || prabhāva || quyền hành, năng lực
 • प्रभु (m.) || prabhu || đấng tối cao
 • प्रभूत (adj.) || prabhūta || nhiều, có nhiều
 • प्रभृति || prabhṛti || từ… đến (postp.)
 • प्रमाद (m.) || pramāda || lỗi lầm, không chú ý
 • प्रमुख (m.) || pramukha || thứ nhất, người đầu, (dạng bahuv.) được dẫn đầu bằng…
 • प्रमुखे || pramukhe || trước (postp. với gen.)
 • प्रयत्न (m.) || prayatna || sự cố gắng
 • प्रयम् (1) प्रयच्छति || prayam, prayacchati || đưa, trao, mời
 • प्र-या (2) प्रयाति || prayā, prayāti || khởi hành
 • प्रयाग (m.) || prayāga || miền Allahabad
 • प्रयाण (n.) || prayāṇa || cuộc du hành
 • प्रयुज् (7) प्रयुनक्ति || prayuj, prayunakti || dùng, sử dụng
 • प्रयोग (n.) || prayoga || sử dụng, cách sử dụng
 • प्रयोजन (n.) || prayojana || cái dụng, cái lợi
 • प्र-लप् (1) प्रलपति || pralap, pralapati || than thở, nói nhiều
 • प्र-वच् (3) प्र-वक्ति || pravac, pravakti || nói, công bố
 • प्रविश् (10) प्रवेशयति || praviś, praveśayati || để cho bước vào
 • प्र-विश् (6) प्रविशति || praviś, praviśati || bước vào
 • प्रशंसा (f.) || praśaṃsā || sự tán thán, ca ngợi
 • प्रशंस् (1) प्रशंसति || praśaṃs, praśaṃsati || ca ngợi
 • प्रसन्न (adj.) || prasanna || vui, hài lòng
 • प्रसव (m.) || prasava || sự sinh, sinh con
 • प्रसाद (m.) || prasāda || tội nghiệp, ra ân, nhủ ân
 • प्रसृ (10) प्रसारयति || prasṛ, prasārayati || lan rộng
 • प्रस्था (1) प्रतिष्ठते || prasthā, pratiṣṭhate || khởi hành
 • प्रहार (m.) || prahāra || cú đánh, đòn
 • प्र-हि (5) प्र-हिणोति || prahi, prahiṇoti || gửi đi
 • प्र-हृ (1) प्र-हरति || prahṛ, praharati || đập xuống, đánh tới
 • प्रहृष्ट || prahṛṣṭa || vui mừng
 • प्राचेतस (m.) || prācetasa || tên khác của Vālmīki
 • प्राण (m.) || prāṇa || hơi thở, sinh khí
 • प्रातर् || prātar || mỗi sáng
 • प्रायेण || prāyeṇa || thường, phần lớn là
 • प्रायोपवेशन (n.) || prāyopaveśana || tự vẫn bằng cách tuyệt thực
 • प्रार्थना (f.) || prārthanā || nguyện vọng
 • प्राशन (n.) || prāśana || món ăn
 • प्रासाद (m.) || prāsāda || cung điện
 • प्रिय (adj.) || priya || dễ thương
 • प्रिया (f.) || priyā || người yêu (nữ)
 • प्रीत || prīta || vui vẻ, dễ thương
 • प्रीति (f.) || prīti || vui vẻ, cảm tình
 • प्रेषित || preṣita || ppp của प्र-इष् (caus. = 10) प्रेषयति || gửi
 • प्लवग (m.) || plavaga || con khỉ
 • प्लवङ्गम (m.) || plavaṅgama || con khỉ
 • प्लु (1) प्लवते || plu, plavate || nhảy nhót

Đầu trang -
 • फल (n.) || phala || quả
 • फलयोग (m.) || phalayoga || phần thưởng
 • फल् (1) फलति || phal, phalati || chín, mang trái

Đầu trang -
 • बन्धु (m.) || bandhu || người thân, người dòng họ, bạn
 • बन्ध् (9) बध्नाति || bandh, badhnāti || cột lại, hợp lại
 • बल (n.) || bala || lực, sức mạnh
 • बला (f.) || balā || chân ngôn chống đói khát
 • बलि (m.) || bali || phẩm vật cúng tế
 • बलिन् || balin || mạnh, có sức
 • बहिः || bahiḥ || phía ngoài, bên ngoài (postp. với ablative)
 • बहु (adj.) || bahu || nhiều
 • बहुधा || bahudhā || đa dạng, có nhiều…
 • बहुमूल्य (adj.) || bahumūlya || có giá trị
 • बाढम् || bāḍham || chắc chắn
 • बाण (m.) || bāṇa || mũi tên
 • बाल (m.) || bāla || cậu bé
 • बाहु (m.) || bāhu || cánh tay
 • बिडाल (m.) || biḍāla || con mèo
 • बिन्दु (m.) || bindu || giọt
 • बिल (n.) || bila || cái lỗ
 • बुद्धिमत् || buddhimat || khôn, có trí
 • बुध् (1) बोधति || budh, bodhati || nhận thức, biết được
 • बुभुक्षित (adj.) || bubhukṣita || đói
 • बृहस्पति (m.) || bṛhaspati || tên một vị thần
 • ब्रह्मभाव (m.) || brahmabhāva || hợp nhất với Brahman
 • ब्रह्मसूत्र (n.) || brahmasūtra || thánh kinh của trường phái Vedānta
 • ब्राह्म || brāhma || thuộc về Brahman
 • ब्राह्मण (m.) || brāhmaṇa || bà-la-môn
 • ब्रू (2) ब्रवीति || brū, bravīti || nói

Đầu trang -
 • भक्त (m.) || bhakta || người tin
 • भक्ति (f.) || bhakti || niềm tin (tuyệt đối)
 • भक्षण (n.) || bhakṣaṇa || sự ăn
 • भक्ष् (1) भक्षति || bhakṣ, bhakṣati || ăn
 • भक्ष् (10) भक्षयति || bhakṣ, bhakṣayati || ăn
 • भगवद्गीता (f.) || bhagavadgītā || bhagavadgītā, Chí tôn ca
 • भगिनी (f.) || bhaginī || em gái
 • भङ्ग (m.) || bhaṅga || sự gẫy, cong
 • भञ्ज् (7) भनक्ति || bhañj, bhanakti || bẻ gẫy, tàn phá
 • भद्र (m.) || bhadra || kẻ gian, kẻ lừa đảo
 • भय (n.) || bhaya || sợ hãi, lo âu, cơ nguy
 • भरत (m.) || bharata || tên riêng cho nam giới
 • भरद्वज (m.) || bharadvaja || tên của một Ṛṣi
 • भर्तृ (m.) || bhartṛ || người chồng
 • भवन (n.) || bhavana || cung điện
 • भस्मन् (n.) || bhasman || tro
 • भस्मसात् कृ (8) भस्मात्करोति || bhasmasāt kṛ, bhasmasāt karoti || làm thành tro
 • भानु (m.) || bhānu || mặt trời
 • भार (m.) || bhāra || gánh nặng
 • भार्गव || bhārgava || thuộc về Bhṛgu
 • भार्गव + राम = परशुराम || bhārgava + rāma = paraśurāma || tên riêng
 • भार्या (f.) || bhāryā || người vợ
 • भाष् (1) भाषते || bhāṣ, bhāṣate || nói
 • भाष्य (n.) || bhāṣya || bình giải, luận giải
 • भास्कर (m.) || bhāskara || mặt trời
 • भिक्षा (f.) || bhikṣā || vật ăn xin
 • भिक्षु (m.) || bhikṣu || kẻ ăn xin
 • भिक्ष् (1) भिक्षते || bhikṣ, bhikṣate || cầu xin
 • भिद् (7) भिनत्ति || bhid, bhinatti || bẻ gẫy
 • भी (10) भीषयति || bhī, bhīṣayati || làm cho sợ
 • भी (3) बिभेति || bhī, bibheti || sợ hãi
 • भीति (f.) || bhīti || sợ, sự sợ hãi
 • भीषण || bhīṣaṇa || vẻ gây sợ
 • भुज (m.) || bhuja || cánh tay
 • भुज् (7) भुङ्क्ते || bhuj, bhuṅkte || thưởng thức, ăn
 • भू (1) भवति || bhū, bhavati || thì, mà. là… trở thành
 • भूतल (n.) || bhūtala || nền đất
 • भूपति (m.) || bhūpati || người cai trị, vua
 • भूमि (f.) || bhūmi || đất, nữ thần đất
 • भूषण (n.) || bhūṣaṇa || vật trang trí, trang hoàng
 • भूष् (10) भूषयति || bhūṣ, bhūṣayati || trang trí
 • भृ (1) भरति || bhṛ, bharati || nuôi dưỡng
 • भृ (3) बिभर्ति || bhṛ, bibharti || gìn giữ
 • भृशम् || bhṛśam || rất, mãnh liệt
 • भो || bho || “Này anh bạn!”
 • भोजन (n.) || bhojana || thức ăn, thực phẩm nói chung
 • भ्रंश् (1) भ्रंशते || bhraṃś, bhraṃśate || rớt, mất
 • भ्रम् (1/4) भ्रमति/ भ्राम्यति || bhram, bhramati/ bhrāmyati || đi lòng vòng
 • भ्रातृ (m.) || bhrātṛ || em trai
 • भ्रान्त || bhrānta || ppp của भ्रम् (1/4) भ्रमति/ भ्राम्यति || đi lòng vòng

Đầu trang -
 • मक्षिका (f.) || makṣikā || con ruồi
 • मणि (n.) || maṇi || viên ngọc, ngọc ma-ni
 • मण्डप (n.) || maṇḍapa || phòng lớn
 • मण्डूक (m.) || maṇḍūka || con ếch
 • मण्डूकराज (m.) || maṇḍukarāja || vua của bầy ếch
 • मत || mata || ppp của मन् (4) मन्यते || suy nghĩ, cho rằng
 • मति (f.) || mati || trí, sự quyết định
 • मत्त (adj.) || matta || say mê, tham dục
 • मत्स्य (m.) || matsya || con cá
 • मदन (m.) || madana || thiên thần của ái tình
 • मद्य (n.) || madya || rượu, chất làm say
 • मद्र (m, plural) || madra || tên của một chủng tộc
 • मधु (n.) || madhu || mật ong
 • मधुर (adj.) || madhura || ngọt
 • मध्य (n.) || madhya || giữa, ở giữa (đi với gen.)
 • मध्यभाग (m.) || madhyabhāga || phần ở giữa
 • मनस् (n.) || manas || tâm, trí, tư duy
 • मनुष्य (m.) || manuṣya || người, loài người
 • मन् (4) मन्यते || man, manyate || suy nghĩ, cho rằng
 • मन्त्र (denom. = 10) मन्त्रयति || mantra, mantrayati || tham vấn
 • मन्त्र (m.) || mantra || chân ngôn, thần chú
 • मन्त्रिन् (m.) || mantrin || bộ trưởng
 • मन्थरा (f.) || mantharā || tên riêng của một người hầu nữ
 • मन्द (adj.) || manda || chậm, chậm chạp
 • मन्दिर (m.) || mandira || cung điện
 • मन्दिर (n.) || mandira || đền, chùa
 • मन्यु (m.) || manyu || sự giận dữ, cơn giận
 • मयूर (m.) || mayūra || con công
 • मरण (n.) || maraṇa || sự chết
 • महत् || mahat || lớn
 • महाराज (m.) || mahārāja || đại vương
 • महाशाला (f.) || mahāśālā || phòng lớn
 • महीपाल (m.) || mahīpāla || vua (“người bảo vệ trái đất”)
 • महेन्द्र (m.) || mahendra || tên núi (Hanumat leo núi này để nhảy sang đảo Laṅka)
 • मांस (n.) || māṃsa || thịt
 • मांसखण्ड (n.) || māṃsakhaṇḍa || miếng thịt
 • मातुल (m.) || mātula || chú, cậu
 • मातृ (f.) || mātṛ || mẹ
 • मात्रा (f.) || mātrā || kích thước, bề rộng
 • मानस् (n.) || mānas || tâm, tâm trí
 • मानित || mānita || được tôn kính (gốc मन्, [caus. = 10] मानयति, tôn kính)
 • मानुष (m.) || mānuṣa || người, loài người
 • मारीच (m.) || mārīca || tên một la-sát
 • मारीच (m.) || mārīca || tên một la-sát, con trai của Tāṭakā
 • मारुत (m.) || māruta || thần gió, gió
 • मारुति (m.) || māruti || hậu bối của thần gió
 • मार्ग (m.) || mārga || đường
 • मार्जार (m.) || mārjāra || con mèo
 • मार्ताण्ड (m.) || mārtāṇḍa || thần thái dương
 • माला (f.) || mālā || vòng trang trí, vòng đeo cổ
 • मालिन || mālin || được trang trí viền quanh
 • माल्यवत् (m.) || mālyavān || tên núi
 • मास (m.) || māsa || tháng (māse मासे sau một tháng, một tháng sau)
 • मित्र (n.) || mitra || bạn
 • मिश्र (denom. = 10) मिश्रयति || miśra, miśrayati || trộn
 • मिष्ट (adj.) || miṣṭa || ngon
 • मिष्ट (n.) || miṣṭa || món ăn ngon
 • मील् (1) मीलति || mīl, mīlati || nhắm mắt
 • मुक्ति (f.) || mukti || sự giải thoát
 • मुख (n.) || mukha || gương mặt, cái mồm
 • मुख्य (m.) || mukhya || người dẫn đầu
 • मुख्य || mukhya || thuộc về phần chính
 • मुच् (10) मोचयति || muc, mocayati || giải thoát
 • मुच् (6) मुञ्चति || muc, muñcati || bắn, thả tung, giải thoát
 • मुदा (f.) || mudā || niềm vui
 • मुद् (1) मोदते || mud, modate || vui
 • मुद् (f.) || mud || niềm vui
 • मुनि (m.) || muni || mâu-ni, trí giả
 • मूढ (m.) || mūḍha || kẻ ngu si
 • मूर्ख (m.) || mūrkha || kẻ ngu si
 • मूर्धन् (m.) || mūrdhan || cái đầu
 • मूल (n.) || mūla || gốc, nguồn gốc
 • मूषक (m.) || mūṣaka || con chuột
 • मृ (6) म्रियते || mṛ, mriyate || chết
 • मृ (causativ = 10) मारयति || mṛ, mārayati || giết
 • मृग (m.) || mṛga || con nai
 • मृग् (10) मृगयते || mṛg, mṛgayate || tìm, săn
 • मृत (adj.) || mṛta || chết
 • मृत || mṛta || ppp của मृ (6) म्रियते chết
 • मेघ (m.) || megha || đám mây
 • मैथिल (m.) || maithila || vua của Mithilā = जनक
 • मैथिली (f.) || maithilī || biệt danh của Sītā (sát nghĩa: người gốc xứ Mithilā)
 • मैनाक (m.) || maināka || tên núi
 • मोक्ष (m.) || mokṣa || giải thoát
 • मोह (m.) || moha || lầm lẫn, si mê
 • मौन (n.) || mauna || sự im lặng, không nói
 • मौल (adj.) || maula || nguyên là, bản chất là

Đầu trang -
 • यज् (1) यजति || yaj, yajati || cúng tế cho ai đó (acc.) một cái gì đó (instr.)
 • यज्ञ (m.) || yajña || vật cúng tế, việc cúng tế
 • यत || yata || ppp của यम् (1) यच्छति || trao, đưa
 • यति (m.) || yati || người tu khổ hạnh
 • यत्न (m.) || yatna || sự cố gắng
 • यथाकामम् || yathākāmam || tuỳ nghi
 • यथापूर्वम् || yathāpūrvam || như trước đây
 • यदा… तदा || yadā… tadā || nếu… thì (temp.)
 • यदि… तर्हि || yadi… tarhi || nếu… thì (cond.)
 • यम (m.) || yama || Dạ-ma, tên của thần chết
 • यमुना (f.) || yamunā || tên của một dòng sông
 • यम् (1) यच्छति || yam, yacchati || truyền trao
 • यशस् (n.) || yaśas || vinh dự, danh tiếng
 • या (2) याति || yā, yāti || đi
 • याचित || yācita || ppp của याच् (1) याचते || cầu xin
 • याच् (1) याचते || yāc, yācate || cầu xin cái gì đó nơi người nào đó (đi với hai acc.)
 • यातुधान (m.) || yātudhāna || một loại quỷ
 • यात्रा (f.) || yātrā || cuộc hành hương
 • यान (n.) || yāna || chiếc xe, cỗ xe
 • यावत् || yāvat || cho đến khi (postp. với acc. hoặc abl.)
 • युग (n.) || yuga || một cặp, hai
 • युज् (7) युनक्ति || yuj, yunakti || đặt vào cái ách, tiếp nối
 • युद्ध (n.) || yuddha || cuộc chiến, cuộc tranh đấu
 • युधा-जित् (m.) || yudhājit || (sát nghĩa: thắng trong cuộc chiến) tên em trai của Kaikeyī
 • युध् (4) युध्यते || yudh, yudhyate || chiến đấu
 • योगिन् (m.) || yogin || Du-già sư
 • योग्य || yogya || thích hợp, tương thích, có khả năng
 • योध (m.) || yodha || lính, chiến sĩ
 • योनि (f.) || yoni || nguồn gốc

Đầu trang -
 • रक्त (n.) || rakta || máu
 • रक्षक (m.) || rakṣaka || người bảo hộ, người hộ vệ
 • रक्षस् (m.) || rakṣas || la-sát
 • रक्षा (f.) || rakṣā || sự bảo vệ, hộ vệ
 • रक्षित || rakṣita || ppp của रक्ष् (1) रक्षति || bảo vệ, bảo hộ, cứu
 • रक्षितृ (m.) || rakṣitṛ || người bảo hộ, người hộ vệ
 • रक्ष् (1) रक्षति || rakṣ, rakṣati || bảo vệ, bảo hộ, cứu
 • रघुनन्दन (m.) || raghunandana || biệt danh của Rāma (sát nghĩa: con trai/người làm vui của Raghu)
 • रघु-नाथ (m.) || raghunātha || biệt danh của Rāma
 • रच् (10) रचयति || rac, racayati || gom lại, sản xuất
 • रजक (m.) || rajaka || người thợ giặt
 • रज्जु (f.) || rajju || sợi dây, dây thừng
 • रण (m.) || raṇa || cuộc chiến
 • रति (f.) || rati || tham dục, tham ái
 • रतिसंबन्ध (m.) || ratisaṃbandha || mối quan hệ tình ái
 • रत्न (n.) || ratna || bảo châu
 • रथ (m.) || ratha || xe
 • रथ्या (f.) || rathyā || đường
 • रमणीय (adj.) || ramaṇīya || dễ thương
 • रम् (1) रमते || ram, ramate || vui thích, thưởng thức
 • रसा (f.) || rasā || đất, địa cầu
 • रसातल (n.) || rasātala || thế giới bên kia
 • राक्षस (m.) || rākṣasa || la-sát, một loại quỷ
 • राक्षस (m.) || rākṣasa || quỷ la-sát
 • राग (m.) || rāga || màu
 • राघव (m.) || rāghava || hậu bối của Rāghu, biệt danh của Rāma
 • राघुनाथ (m.) || raghunātha || biệt danh của Rāma (“chúa tể của राघु”)
 • राजन् (m.) || rājan || vua
 • राजपुत्री (f.) || rājaputrī || con gái vua, công chúa
 • राज्य (n.) || rājya || vương quốc, quyền cai trị của vua
 • रात्रि (f.) || rātri || ban đêm
 • राम (m.) || rāma || tên riêng cho nam giới
 • रामचन्द्र (m.) || rāmacandra || “Rāma như là mặt trăng”, tên riêng của Rāma, con của Daśaratha
 • रामायण (n.) || rāmāyaṇa || Câu chuyện về Rāma
 • रावण (m.) || rāvaṇa || tên của một la-sát
 • राशि (m.) || rāśi || một đống
 • राष्ट्र (n.) || rāṣṭra || vương quốc, sự cai trị
 • रुच् (1) रोचते || ruc, rocate || cái gì đó (nom.) vừa lòng ai (dative)
 • रुद् (2) रोदिति || rud, roditi || khóc, than
 • रुध् (7) रुणद्धि || rudh, ruṇaddhi || cản trở, ngăn chặn
 • रुष् (f.) || ruṣ || cơn giận, sự nổi giận
 • रुह् (1) रोहति || ruh, rohati || lớn lên, trưởng thành
 • रूढ || rūḍha || ppp của रुह् (1) रोहति || lớn lên, trưởng thành
 • रूप (n.) || rūpa || thân, sắc, vẻ đẹp
 • रूपक (m.) || rūpaka || đồng tiền
 • रूपिन् || rūpin || có thân sắc
 • रोदन (n.) || rodana || khóc lóc, than thở
 • रोष (m.) || roṣa || cơn giận, giận dữ
 • रोष् (f.) || roṣ || cơn giận, giận dữ

Đầu trang -
 • लक्ष् (10) लक्षयति || lakṣ, lakṣayati || ghi chú, đánh dấu
 • लक्ष्मण (m.) || lakṣmaṇa || tên riêng nam tính
 • लगुड (m.) || laguḍa || cây gậy
 • लघु || laghu || dễ, đơn giản
 • लङ्का (f.) || laṅkā || đảo Śrī Laṅka, Tích Lan
 • लज्जा (f.) || lajjā || sự e thẹn
 • लज्ज् (6) लज्जते || lajj, lajjate || e thẹn
 • लता (f.) || latā || dây leo
 • लब्ध || labdha || ppp của लभ् (1) लभते || nhận được, đạt được
 • लभ् (1) लभते || labh, labhate || nhận được, đạt được
 • लर्गे किष्किन्धा || large kiṣkindhā || tên của một động
 • लवण (m.) || lavaṇa || tên của một la-sát
 • लाङ्गल (n.) || lāṅgala || cái bừa/cày
 • लाङ्गूल (n.) || lāṅgūla || cái đuôi
 • लाभ (m.) || lābha || sự thành đạt
 • लिख् (6) लिखति || likh, likhati || viết
 • लिप् (6) लिम्पति || lip, limpati || bôi, xoa
 • लिह् (2) लेढि || lih, leḍhi || liếm
 • लुप् (6) लुम्पति || lup, lumpati || phá huỷ, cướp đoạt
 • लुब्ध || lubdha || tham lam (ppp của लुभ्)
 • लुभ् (4) लुभ्यति || lubh, lubhyati || tham muốn, thích thú
 • लोक (m.) || loka || thế gian, trời, đất
 • लोभ (m.) || lobha || lòng tham

Đầu trang -
 • वचन (n.) || vacana || lời nói
 • वज्र (m.) || vajra || kim cương chử
 • वज्रायुध (n.) || vajrāyudha || với kim cương chử là vũ khí
 • वञ्च (caus. = 10) वञ्चयति || vañca, vañcayati || đánh lừa, lừa bịp
 • वणिज् (m.) || vaṇij || thương gia
 • वत्स (m.) || vatsa || con bê, bạn yêu quý! (dạng voc.)
 • वत्सल || vatsala || âu yếm
 • वद् (1) वदति || vad, vadati || nói
 • वध (m.) || vadha || giết
 • वधू (f.) || vadhū || cô dâu, con dâu
 • वन (n.) || vana || rừng
 • वनिका (f.) || vanikā || rừng nhỏ
 • वनौकस् (m.) || vanaukas || kẻ sống trong rừng (= khỉ)
 • वन्द् (1) वन्दते || vand, vandate || tôn kính
 • वर (m.) || vara || mong muốn, वरं वरयति = cho phép người khác ước nguyện
 • वरण (n.) || varaṇa || chọn lựa (chồng)
 • वर्ष (n.) || varṣa || năm, cơn mưa
 • वर्ष-काल (m.) || varṣa-kāla || mùa mưa
 • वल्लभ (m.) || vallabha || bạn
 • वसन्त (m.) || vasanta || mùa xuân
 • वसिष्ठ (m.) || vasiṣṭha || tên của một Ṛṣis ở triều đình Daśaratha
 • वसुन्धरा (f.) || vasundharā || đất, bang (“mang sự sung túc”)
 • वस् (1) वसति || vas, vasati || sống, trú
 • वस्तु (n.) || vastu || vật
 • वस्तुतः || vastutaḥ || thật sự là…
 • वस्त्र (n.) || vastra || váy, y phục
 • वहु (adj.) || vahu || nhiều
 • वह् (1) वहति || vah, vahati || mang, kéo, thổi
 • वह् (caus. = 10) वाहयति || vah, vāhayati || lái
 • वा || vā || hoặc (nằm sau như ca च “và”)
 • वाच् (f.) || vāc || tiếng nói, lời nói
 • वाद (m.) || vāda || tiếng nói, lời nói
 • वादिन् (adj.) || vādin || nói
 • वानर (m.) || vānara || con khỉ
 • वायु (m.) || vāyu || gió
 • वार (m.) || vāra || lần, hàng, phiên, lượt
 • वारि (n.) || vāri || nước
 • वार्त्ता (f.) || vārttā || tin tức, thông tin
 • वालिन् (m.) || vālin || tên một con khỉ
 • वाल्मीकि (m.) || vālmīki || tên của một vị đạo sư đã tiếp đón Sītā
 • वास (m.) || vāsa || sống nơi, trú, ở
 • वासव (m.) || vāsava || biệt danh của Indra
 • वासिन् || vāsin || sống, trú
 • वास्तव || vāstava || hiện thật
 • वाहन (n.) || vāhana || thú chở đồ (bò, ngựa, lừa), xe chuyên chở
 • वि-आ-पद् (10) व्यापादयति || vi-ā-pad, vyāpādayati || giết hại
 • वि-ईक्ष् = ईक्ष् (1) ईक्षते || vi-īkṣ =īkṣ (1)īkṣate || nhìn thấy
 • विकस् (1) विकसति || vi-kas, vikasati || nở
 • विक्रम (m.) || vikrama || lực, phô trương lực
 • विक्रुश् (1) विक्रोशति || vikruś, vikrośati || la to, hét lớn
 • विचर् (1) विचरति || vicar, vicarati || lan toả, xuất hiện
 • वि-चि (5) वि-चिनोति/चिनुते || vici, vicinoti/-cinute || tìm
 • विचित्र (adj.) || vicitra || kì đặc, tuyệt diệu
 • विचेष्टत (n.) || viceṣṭata || cử chỉ, tính nết
 • विजि (1) विजयति || viji, vijayati || thắng, chinh phục, khắc phục, hàng phục
 • वि-तन् (8) वितनोति || vitan, vitanoti || thực hiện, thi hành
 • विदंश् (1) विदशति || vidaṃś, vidaśati || cắn nát
 • विद् (6) विन्दति || vid, vindati || tìm thấy, đạt được
 • विद्या (f.) || vidyā || khoa học, minh, sự hiểu biết
 • विद्यालय (m.) || vidyālaya || trường học
 • विधातृ (m.) || vidhātṛ || người sắp xếp, người tạo tác, biệt danh của Brahma
 • विधि (m.) || vidhi || luật, quy định, định mệnh
 • विधेय (adj.) || vidheya || vâng lời
 • विनय (m.) || vinaya || tính vâng lời
 • विनश् (4) विनश्यति || vinaś, vinaśyati || tan rã, biến mất
 • विना || vinā || không, không với… (postp. với instr.)
 • वि-निः-या (2) विनिर्याति || viniḥyā, viniryāti || đi ra ngoài
 • विन्ध्य (m.) || vindhya || tên một dãy núi
 • विप् (1) वेपते || vip, vepate || run
 • विबुध || vibudha || thông minh, khôn ngoan
 • विभीषण (m.) || vibhīṣaṇa || tên riêng (“kẻ kinh khủng”)
 • विमूढ || vimūḍha || bị rối loạn
 • विरह (m.) || viraha || sự cách li, sự cách biệt (với)
 • विराध (m.) || virādha || tên riêng của một la-sát
 • वि-लङ्घ् (caus. = 10) वि-लङ्घयति || vilaṅgh, vilaṅghayati || bước qua
 • विलप् (1) विलपति || vilap, vilapati || than thở, thổn thức
 • विलम्ब (m.) || vilamba || kéo dài, (instr. quá trễ)
 • विलासिनी (f.) || vilāsinī || phụ nữ
 • विवर (m.) || vivara || lỗ hổng
 • विवाद (m.) || vivāda || tranh cãi
 • विवाह (m.) || vivāha || lễ kết hôn, đám cưới
 • विविध || vividha || đa dạng
 • विश् (6) विशति || viś, viśati || bước vào
 • विश्रवसः || viśravasaḥ || dạng gen. của विश्रवस्
 • विश्रवस् (m.) || viśravas || tên của một Ṛṣi
 • विश्वस्त || viśvasta || tin tưởng (ppp của वि-श्वस्)
 • विश्वामित्र (m.) || viśvāmitra || tên riêng
 • विश्वास (m.) || viśvāsa || niềm tin, tín tâm
 • विष (n.) || viṣa || chất độc
 • विषण्ण || viṣaṇṇa || đau buồn
 • विषय (m.) || viṣaya || sự việc, sự kiện
 • विषाद (m.) || viṣāda || tuyệt vọng
 • विष्टर || viṣṭara || rải rắc, rộng rãi
 • विष्टरश्रवस् (m.) || viṣṭaraśravas || “người có danh tiếng vang xa”
 • वि-स्मि (1) विस्मयते || vismi (1) vismayate || ngạc nhiên (về…)
 • विस्मि (1) विस्मयते || vi-smi, vismayate || ngạc nhiên về…(đi với loc.)
 • विस्मृ (1) विस्मरति || vismṛ, vismarati || quên
 • विहंग (m.) || vihaṃga || chim
 • विहाय || vihāya || ngoài…
 • विह्वल (m.) || vihvala || bị chấn động, rối loạn, run rẩy
 • वीज् (10) वीजयति || vīj, vījayati || quạt
 • वीर (adj.) || vīra || anh hùng
 • वीर (m.) || vīra || anh hùng
 • वृ (10) वरयति || vṛ, varayati || chọn, chọn lựa; cầu hôn
 • वृ (9) वृणीते || vṛ, vṛṇīte || chọn lựa
 • वृक्ष (m.) || vṛkṣa || cây
 • वृत || vṛta || được chọn
 • वृत् (1) वर्तते || vṛt, vartate || ở, nằm ở
 • वृत्तान्त (n.) || vṛttānta || sự kiện, một tích
 • वृत्र (m.) || vṛtra || tên của một loài la-sát
 • वृद्ध (adj.) || vṛddha || già, lão
 • वृष् (1) वर्षति || vṛṣ, varṣati || mưa
 • वृष्टि (f.) || vṛṣṭi || cơn mưa
 • वेद (m.) || veda || veda (phệ-đà)
 • वेदना (f.) || vedanā || đau đớn, sự tuyên truyền
 • वेदान्त (m.) || vedānta || “kết thúc của Veda”, tên của một hệ thống triết học Ấn Độ
 • वैकुण्ठ (m.) || vaikuṇṭha || thần Viṣṇu, chỗ cư trú của thần Viṣṇu
 • वैदिक || vaidika || thuộc về veda
 • वैदेही (f.) || vaidehī || con gái vua Videha, biệt danh của Sītā
 • वैर (n.) || vaira || mối thù hận
 • वैष्ण || vaiṣṇava || thuộc về Viṣṇu
 • व्यजन (n.) || vyajana || cái quạt
 • व्यध् (4) विध्यति || vyadh, vidhyati || đâm thủng, gây thương tích
 • व्यय् (1) व्ययति || vyay, vyayati || phung phí, chi phí
 • व्याघ्र (m.) || vyāghra || cọp
 • व्याघ्रचर्मन् (n.) || vyāghracarman || lông cọp
 • व्याध (m.) || vyādha || thợ săn
 • व्रज् (1) व्रजति || vraj, vrajati || du hành
 • व्रत (n.) || vrata || lời nguyện, lời thề

Đầu trang -
 • शंस् (1) शंसति || śaṃs, śaṃsati || ca ngợi
 • शक् (5) शक्नोति || śak, śaknoti || có thể, có khả năng
 • शक्ति (f.) || śakti || lực
 • शक्ति (m.) || śakti || cây lao
 • शक्तिधर (m.) || śaktidhara || người mang lao, biệt danh của thần Skanda
 • शक्य (adj.) || śakya || có khả năng, có thể
 • शक्र || śakra || mạnh, có năng lực, một biệt danh của Indra
 • शक्रजित् (m.) || śakrajit || tên con trai của Rāvaṇa
 • शङ्का (f.) || śaṅkā || lo âu, sợ hãi, nghi ngờ
 • शङ्कित (adj.) || śaṅkita || lo nghĩ
 • शङ्क् (1) शङ्कते || śaṅk, śaṅkate || lo nghĩ, lo sợ, không tin tưởng, nghi ngờ
 • शठ (m.) || śaṭha || kẻ lừa người
 • शठ्य (n.) || śaṭhya || mưu, kế để lừa, kế gian
 • शत || śata || 100
 • शत्रु (m.) || śatru || kẻ thù
 • शत्रुघ्न (m.) || śatrughna || tên riêng nam tính
 • शनैः || śanaiḥ || chậm
 • शप् (1) शपति || śap, śapati || nguyền rủa
 • शबरी (f.) || śabarī || tên của một nữ tu sĩ
 • शब्द (m.) || śabda || âm thanh
 • शयन (n.) || śayana || giấc ngủ
 • शयनगृह (m.) || śayanagṛha || phòng ngủ
 • शयनशाला (f.) || śayanaśālā || phòng ngủ
 • शय्या (f.) || śayyā || giường
 • शर (m.) || śara || mũi tên
 • शरण (n.) || śaraṇa || sự bảo vệ
 • शरभङ्ग (m.) || śarabhaṅga || tên của một Ṛṣi
 • शरीर (n.) || śarīra || thân người
 • शशक (m.) || śaśaka || con thỏ
 • शस्त || śasta || ppp của शंस् (1) शंसति || ca ngợi
 • शस्त्र (n.) || śastra || vũ khí
 • शाखा (f.) || śākhā || cành cây
 • शाठ्य (n.) || śāṭhya || mẹo lừa người
 • शान्त (adj.) || śānta || an tĩnh, tịch tĩnh
 • शान्ति (f.) || śānti || sự an tĩnh, sự tịch tĩnh
 • शाप (m.) || śāpa || lời nguyền
 • शाला (f.) || śālā || phòng
 • शाल्व (m, Pl) || śālva || tên của một chủng tộc (ở Jaipur)
 • शावक (m.) || śāvaka || con nhỏ của loài thú
 • शाश्वत (adj.) || śāśvata || lâu dài, bền bỉ
 • शास्त्र (n.) || śāstra || quy định, luật, bài luận văn
 • शिक्षक (m.) || śikṣaka || thầy giáo
 • शिक्ष् (1) शिक्षते || śikṣ, śikṣate || học
 • शिक्ष् (10) शिक्षयति || śikṣ, śikṣayati || dạy, chỉ giáo
 • शिखर (m.) || śikhara || ngọn, đỉnh
 • शिरस् (n.) || śiras || cái đầu
 • शिर्षु (m.) || śirṣu || cái đầu
 • शिव (m.) || śiva || thần Śiva (thấp-bà)
 • शिवा (f.) || śilā || đá, khối đá
 • शिशु (m.) || śiśu || đứa bé
 • शिष्य (m.) || śiṣya || học sinh, đệ tử
 • शीघ्रम् || śīghram || nhanh
 • शीत (adj.) || śīta || lạnh
 • शीत (n.) || śīta || cái lạnh
 • शीर्ष (m.) || śīrṣa || cái đầu; Kopf
 • शील (n.) || śīla || giới luật, thói quen
 • शुक्र (m.) || śukra || tên khác của Soma, tên của một thiên thần
 • शुच् (1) शोचति || śuc, śocati || buồn
 • शुद्ध (adj.) || śuddha || sạch, thanh tịnh
 • शुष् (4) शुष्यति || śuṣ, śuṣyati || khô
 • शूद्र (m.) || śūdra || người thuộc cấp thứ tư (thấp nhất) trong xã hội Ấn Độ
 • शूर्पणखा (f.) || śūrpaṇakhā || tên của em gái của Rāvaṇa
 • शृगाल (m.) || śṛgāla || sói, chó hoang
 • शृङ्ग (n.) || śṛṅga || cái sừng
 • शृङ्गिवेरपुर (n.) || śṛṅgiverapura || tên của một thành phố nằm bên bờ sông Hằng
 • शोक (m.) || śoka || ưu sầu, lo nghĩ
 • शोकवत् || śokavat || buồn, có việc phải lo
 • शोभा (f.) || śobhā || lộng lẫy, sắc đẹp
 • श्मश्रु (n.) || śmaśru || râu
 • श्यश्रू (f.) || śvaśrū || má vợ
 • श्येन (m.) || śyena || con diều hâu
 • श्रत् + धा (3) श्रद्-दधाते || śrat-dhā, śraddadhāte || tin tưởng
 • श्रम् (4) श्राम्यति || śram, śrāmyati || mệt
 • श्रवण (n.) || śravaṇa || sự nghe
 • श्रवस् (n.) || śravas || vinh dự
 • श्रान्त || śrānta || ppp của श्रम् (4) श्राम्यति || mệt
 • श्रु (5) शृणोति || śru, śṛṇoti || nghe
 • श्रुति (f.) || śruti || thánh điển
 • श्रेष्ठ (adj.) || śreṣṭha || giỏi nhất
 • श्वः (adv.) || śvaḥ || ngày mai
 • श्वशुर (m.) || śvaśura || bố chồng
 • श्वश्रू (f.) || śvaśrū || mẹ chồng

 • षष || ṣaṣa || sáu (6)

Đầu trang -
 • संख्य (n.) || saṃkhya || cuộc chiến, trận đánh
 • सं-गम् (1) संगच्छते || saṃ-gam, saṃgacchate || cùng đi/đến, phối hợp nhau
 • संगै (1) संगायति || saṃ-gai, saṃgāyati || cùng nhau hát
 • संतुष् (4) संतुष्यति || saṃtuṣ, saṃtuṣyati || hài lòng, vừa ý
 • संतुष्टि (f.) || saṃtuṣṭi || sự hài lòng
 • सं-त्यज् (1) सं-त्यजति || saṃtyaj, saṃtyajati || rời, rời bỏ
 • संधा (f.) || saṃdhā || lời hứa, hiệp ước
 • संध्या (f.) || saṃdhyā || hoàng hôn
 • संनिभ || saṃnibha || bằng, đồng với
 • संनिहित (adj.) || saṃnihita || có mặt, hiện diện
 • संन्यास (m.) || saṃnyāsa || từ khước, thoát li
 • संभु (1) संभवति || saṃbhū, saṃbhavati || có thể, phát sinh
 • संभ्रंश् (1) संभ्रंशते || saṃbhraṃś saṃbhraṃśate || trượt đi
 • संभ्रम् (1/4) संभ्रमति – संभ्राम्यति || saṃbhram, saṃbhramati/ saṃbhrāmyati || bị làm rối loạn
 • संयुत || saṃyuta || được hướng dẫn bởi… (ppp của सं-यु (2) संयौति)
 • संरक्ष् (1) संरक्षति || saṃrakṣ, saṃrakṣati || bảo vệ, giữ gìn
 • संवत्सरेण || saṃvatsareṇa || một năm nữa
 • सं-वृध् (caus. = 10) संवर्धयति || saṃvṛdh, saṃvardhayati || làm lớn ra, làm mạnh hơn
 • संशय (m.) || saṃśaya || nghi, nghi ngờ
 • संसार (n.) || saṃsāra || luân hồi, vòng sinh tử
 • संस्कार (m.) || saṃskāra || nghi lễ cho người chết
 • संस्कृत (n.) || saṃskṛta || Phạn ngữ
 • संहृष्ट || saṃhṛṣṭa || vui vẻ, hài lòng
 • सकल || sakala || tất cả
 • सकृत || sakṛta || được tôn trọng, được tiếp đón nồng hậu
 • सकृद् || sakṛd || một lần, khi xưa
 • सखी (f.) || sakhī || bạn gái
 • सख्य (n.) || sakhya || tình bạn
 • सङ्गर (m.) || saṅgara || lời hứa
 • सङ्घ (m.) || saṅgha || nhóm, đoàn
 • सज्जन (m.) || sajjana || người tốt bụng
 • सत् (m.) || sat || (plur.) người lành
 • सत्कार (m.) || satkāra || hiếu khách, hảo tâm, tiếp đón, chiêu đãi
 • सत्य (n.) || satya || sự thật
 • सत्यवत् (m.) || satyavat || con trai của vua Dyumatsena
 • सत्वरम् || satvaram || gấp, nhanh
 • सदा || sadā || luôn luôn
 • सद् (1) सीदति || sad, sīdati || ngồi
 • सद्यः || sadyaḥ || ngay tức thì
 • सन्तति (f.) || santati || hậu bối
 • सन्तॄ (1) सन्तरति || san-tṝ, santarati || bước ngang qua, băng qua
 • सन्न || sanna || ppp của सद् (1) सीदति || ngồi
 • सन्निधि (m.) || sannidhi || sự gần, hiện tại, với sự có mặt… (đi với loc.)
 • सप्त || sapta || 7 (bảy)
 • सभा (f.) || sabhā || hội họp, cuộc họp
 • समक्षम् || samakṣam || dưới sự hiện diện của… (đi với gen.)
 • समग्र || samagra || hoàn toàn, toàn vẹn
 • समन्वित (ppp) || samanvita || cùng với
 • समम् || samam || cùng với (instr.)
 • समय (m.) || samaya || thời hạn
 • समर (m.) || samara || cuộc chiến
 • समर्थ (adj.) || samartha || có thể, có khả năng
 • समा (f.) || samā || năm
 • समागम् (1) समागच्छति || samā-gam, samāgacchati || đi cùng, cùng nhau đến với (với acc.)
 • समाधि (m.) || samādhi || tam-ma-địa, định
 • समाश्वस् (10) समाश्वसयति || samāśvas, samāśvasayati || trấn an, an ủi
 • समिध् (f.) || samidh || củi đun
 • समीपम् || samīpam || ở gần… (postp. với gen.)
 • समीपे || samīpe || ở gần… (postp. với gen.)
 • समुत्र (m.) || samudra || biển, đại dương
 • सम् -उद्-लङ्घ् (caus. = 10) समुल्लङ्घयति || sam-ud-laṅgh, samullaṅghayati || nhảy qua, nhảy băng qua
 • सम्-आ-गम् (1) समागच्छति || samāgam || hội tụ, cùng đến
 • सम्-आ-दा (3) समाददाति || samādā, samādadāti || nhận lấy
 • सम्-आ-सद् (1) समासीदति || samāsad, samāsīdati || kinh nghiệm, nhận biết
 • सम्-आ-ह्वे (1) समाह्वयति || sam-ā-hve, samāhvayati || gọi tụ lại, triệu tập
 • सम्-उप-आ-गम् (1) समुपागच्छति || samupāgam, samupāgacchati || đạt đến
 • सम्-चिन्त् (10) संचिन्तयति || samcint, saṃcintayati || suy nghĩ, vặn óc cho ra
 • सम्-त्यज् (1) संत्यजति || samtyaj, saṃtyajati || bỏ cuộc
 • सम्-नि मन्त्र् (10) सनिमन्त्रयते || sam-ni-mantr, sannimantrayate || từ giã (đi với acc.)
 • सम्पाति (m.) || sampāti || tên em trai của con kên kên
 • सम्-प्र-आप् (5) सम्-प्राप्नोति || samprāp, samprāpnoti || đạt được
 • सम्-भञ्ज् (7) संभनक्ति || sambhañj, saṃbhanakti || đập tan
 • सम्भव (m.) || sambhava || sự hình thành
 • सम्यक् (adv.) || samyak || đúng, tốt, chính
 • सम्-याच् (1) सम्-याचते || samyāc, samyācate || cầu xin
 • सम्-युज् (caus. = 10) संयोजयति || samyuj, saṃyojayati || mang gộp lại
 • सम्-वन्द् (1) सम्वन्दते || sam-vand, samvandate || tôn kính
 • सम्-वृध् (1) सम्वर्धते || samvṛdh, samvardhate || trưởng thành
 • सम्-शुध् (caus. = 10) संशोधयति || samśudh, saṃśodhayati || làm sạch, trắc nghiệm, làm tốt hơn
 • सम्-श्रु (4) संशृणोति || sam-śru,saṃśṛaṇoti || hứa
 • सम्-स्था (caus. = 10) संस्थापयति || samsthā, saṃsthāpayati || đặt xuống
 • सरयू (f.) || sarayū || tên sông
 • सरस (adj.) || sarasa || tươi ngon, ngon ngọt
 • सरस् (n.) || saras || hồ, ao
 • सर्प (m.) || sarpa || con rắn
 • सर्व (adj.) || sarva || tất cả, toàn thể, mỗi
 • सर्वतः || sarvataḥ || khắp nơi
 • सर्वत्र || sarvatra || khắp nơi
 • सर्वदा || sarvadā || lúc nào cũng, luôn luôn
 • सस्य (n.) || sasya || ngũ cốc
 • सह || saha || với (dùng cho người, postp. với instr.)
 • सहचर (m.) || sahacara || bạn đồng hành
 • सहसा || sahasā || bỗng nhiên, bất thình lình
 • सहस्र || sahasra || 1000
 • सहित || sahita || cùng với (postp. với instr.)
 • सह् (1) सहते || sah, sahate || chịu đựng, gánh vác
 • साकम् || sākam || với (postp. với instr.)
 • सागर (m.) || sāgara || biển, đại dương
 • साधन (n.) || sādhana || thành tựu
 • साधु (adv.) || sādhu || tốt, thiện hảo
 • साधु (m.) || sādhu || bậc thánh, hiền nhân
 • सायंकाल (m.) || sāyaṃkāla || buổi tối
 • सायम् || sāyam || mỗi tối
 • सारथि (m.) || sārathi || người lái xe
 • सार्धम् || sārdham || cùng với (đi với instr.)
 • साल (m.) || sāla || tên một loại cây
 • सावित्री (f.) || sāvitrī || tên con gái, tên của một bài ca, tên của một nữ thần
 • साहाय्य (n.) || sāhāyya || sự giúp đỡ
 • सिंह (m.) || siṃha || sư tử
 • सिंहासन (n.) || siṃhāsana || chỗ sư tử ngồi, ngai vua
 • सिंहिका (f.) || siṃhikā || tên của một nữ la-sát
 • सिच् (6) सिञ्चति || sic, siñcati || tưới, đổ ra
 • सिद्ध (m.) || siddha || thành tựu giả
 • सीता (f.) || sītā || tên riêng nữ tính
 • सु (5)सुनोति || su, sunoti || bóp ra, vắt ra
 • सुख (n.) || sukha || lạc, lạc thụ
 • सुखिन् || sukhin || hạnh phúc
 • सुखेन || sukhena || hạnh phúc
 • सुग्रीव (m.) || sugrīva || tên một con khỉ
 • सुत (m.) || suta || con trai
 • सुतीक्ष्ण (m.) || sutīkṣṇa || tên của một Ṛṣi
 • सुदारुण || sudāruṇa || rất kinh khủng
 • सुदूरम् (adv.) || sudūram || xa, xa lắm
 • सुन्दर (adj.) || sundara || đẹp
 • सुबाहु (m.) || subāhu || tên của một la-sát (rākṣasa)
 • सुमन्त्र (m.) || sumantra || tên của một ông quan của Daśaratha (là người có lời khuyên hay)
 • सुमित्रा (f.) || sumitrā || vợ của Daśaratha
 • सुर (m.) || sura || thiên
 • सुरभि (adj.) || surabhi || có mùi thơm
 • सुरसा (f.) || surasā || con rắn chúa, mẹ của các loài rắn
 • सुवर्ण (n.) || suvarṇa || vàng
 • सुसंवृत || susaṃvṛta || cất dấu hay, संवृत = ppp của सम्-वृ (5) संवृणोति cất dấu
 • सुहृद् (m.) || suhṛd || bạn
 • सूक्त (n.) || sūkta || bài ca
 • सूद (m.) || sūda || người nấu ăn, đầu bếp
 • सूर्य (m.) || sūrya || mặt trời
 • सूर्यवंश (m.) || sūryavaṃśa || vương triều mặt trời
 • सृज् (6,1) सृजति, सर्जति || sṛjati, sarjati || tạo tác, tạo, quăng, phóng
 • सृप् (1) सर्पति || sṛp, sarpati || bò, trườn
 • सृष्ट || sṛṣṭa || ppp của सृज् (6,1) सृजति, सर्जति || tạo tác, tạo, quăng, phóng
 • सेना (f.) || senā || quân đội
 • सेवक (m.) || sevaka || người hầu
 • सेव् (1) सेवते || sev, sevate || hầu, phục vụ
 • सैनिक (m.) || sainika || người lính = yodha
 • सैन्य (n.) || sainya || quân đội
 • सोत्कण्ठम् || sotkaṇṭham || mong mỏi, khát khao
 • सौन्दर्य (n.) || saundarya || sắc đẹp
 • सौवर्ण || sauvarṇa || có mầu vàng
 • स्कन्ध (m.) || skandha || thân, vai, nhóm
 • स्तव (m.) || stava || bài ca tán thán
 • स्तु (2) स्तौति || stu, stauti || tán thán
 • स्तुति (f.) || stuti || sự tán thán
 • स्तेन (m.) || stena || tên trộm
 • स्तोत्र (n.) || stotra || bài ca tán thán
 • स्था (1) तिष्ठति || sthā, tiṣṭhati || đứng, ở lại
 • स्था (10) स्थापयति || sthā, sthāpayati || đặt, để
 • स्थान (n.) || sthāna || chỗ, nơi
 • स्थाली (f.) || sthālī || cái hũ, cái hộp
 • स्थित || sthita || ppp của स्था (1) तिष्ठति || đứng
 • स्ना (10) स्नापयति || snā, snāpayati || tắm (cho ai)
 • स्नान (n.) || snāna || sự tắm
 • स्निग्ध (ppp) || snigdha || quyến luyến, lưu luyến
 • स्निह् (4) स्निह्यति || snih, snihyati || thương (with loc.)
 • स्पृश् (6) स्पृशति || spṛś, spṛśati || rờ, đụng
 • स्फुट् (10) स्फोटयति || sphuṭ, sphoṭayati || nổ tung, xẻ ra
 • स्मि (1) स्मयते || smi, smayate || mỉm cười, đỏ mặt
 • स्मृ (1) स्मरति || smṛ, smarati || nghĩ đến, nhớ lại
 • स्व || sva || của chính mình
 • स्वक || svaka || tự
 • स्वप् (2) स्वपिति || svap, svapiti || ngủ
 • स्वभाव (m.) || svabhāva || bản tính, bản chất
 • स्वयम् || svayam || tự
 • स्वर (m.) || svara || giọng nói
 • स्वरूप (n.) || svarūpa || bản chất, bản tính, tính chất
 • स्वर्ग (m.) || svarga || thiên đường
 • स्वर्गति (f.) || svargati || sự thăng thiên, chết
 • स्वर्ण (n.) || svarṇa || vàng
 • स्वल्प || svalpa || ít
 • स्वसृ (f.) || svasṛ || chị/em gái
 • स्वीकृ (8) स्वीकरोति || svīkṛ, svīkaroti || nhận lấy, tiếp nhận

Đầu trang -
 • हंस (m.) || haṃsa || con ngan, con ngỗng
 • हनुमत् (m.) || hanumat || tên một con khỉ
 • हन् (2) हन्ति || han, hanti || giết
 • हरि (m.) || hari || biệt danh của Viṣṇu
 • हर्ष (m.) || harṣa || lạc thụ
 • हस् (1) हसति || has, hasati || cười, cười chế diễu
 • हस्त (m.) || hasta || bàn tay
 • हा (3) जहाति || hā, jahāti || xả bỏ, buông xả
 • हा || hā || Ô (tiếng than thở)
 • हास्य (n.) || hāsya || cười rộ, sự chế diễu
 • हिंस् (7) हिनस्ति || hiṃs, hinasti || hại, gây thương tích
 • हि || hi || ấy vậy,…, kia mà,… (nằm sau từ được nhấn mạnh, không nằm trước câu!)
 • हित (n.) || hita || lời khuyên hay
 • हिमालय (m.) || himālaya || Tuyết sơn
 • हु (3) जुहोति || hu, juhoti || cúng tế
 • हृ (1) हरति || hṛ, harati || lấy đi, nắm lấy, cướp đoạt
 • हृत || hṛta || ppp của हृ (1) हरति || lấy đi, nắm lấy, cướp đoạt
 • हृदय (n.) || hṛdaya || tim
 • हृषीक || hṛṣīka || giác quan
 • हृषीकेश (m.) || hṛṣīkeśa || “Vua của các giác quan”, biệt danh của Viṣṇu
 • हृष् (1) हर्षते || hṛṣ, harṣate || vui mừng
 • हे || he || Ồ! (cảm thán từ)
 • हेतु (m.) || hetu || nguyên nhân, lí do
 • हेम (n.) || hema || vàng
 • हेमन् (n.) || heman || vàng
 • हेमन्त (m.) || hemanta || mùa đông
 • ह्रद (m.) || hrada || hồ, ao
 • ह्वे (1) ह्वयति || hve, hvayati || gọi

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.